Till huvudinnehåll

Sök stipendium för ditt examensarbete!

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbete.

I ett examensarbete som genomförs i samverkan med ett företag skapas ofta ett mervärde för båda parter. Som företag eller organisation kan man dra nytta av en högskoleutbildad students kunskap för att lösa ett existerande problem samtidigt som studenterna får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i verkligheten.

Examensarbetet ska genomföras i ett företag i kommunen eller ha fokus på något utvecklingsområde i kommunens egen verksamhet och vara slutfört under 2021 på minst C-nivå.

Stipendiet är 10 000 kronor och reseersättningen maximalt 3000 kronor.   

Sista ansökningsdag är 2021-11-30 

Mer info om utvecklingsområdena och hur du ansöker finner du på

www.tannbergsskolan.nu/larcentrum/stipendie-och-reseersattning/  

 

Uppdaterad den 25 maj 2021