Till huvudinnehåll

Nya björkar planteras efter Storgatan

Björkar vid Johan Skyttes

Björkarna efter Storgatan mot Johan Skyttes skola kommer under hösten 2021 att tas bort i och med fasadrenovering och dränering. 

I och med renoveringen kommer träden att tas ner och ersättas med nya under 2022. Träd har stor betydelse i stadsmiljön och utgör en del av det offentliga rummets möblering. Träd och grönska betyder också mycket för den biologiska mångfalden och för människors hälsa och välbefinnande.

Återplanteringen av björkarna innebär bevarande av det gröna stråket efter Storgatan som en gång i tiden var landsvägen genom Lycksele. 

Uppdaterad den 24 september 2021