Till huvudinnehåll

Elever på Tannbergsskolan får läsa på distans

Tannbergsskolan Lycksele

Från och med onsdag den 18 mars kommer eleverna på Tannbergsskolan i Lycksele att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.

Det var under tisdagen som regeringen meddelade sitt beslut om att rekommendera samtliga gymnasieskolor, yrkeshögskolor och universitet att stänga – och i stället bedriva distansutbildning från och med i morgon onsdag. Det med motiveringen att berörda studenter inte är i behov av omsorg. Lycksele kommun har valt att följa regeringens rekommendation. 

Eleverna studerar på distans
Det innebär att eleverna på Tannbergsskolan från och med onsdag den 18 mars kommer att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.
- Det som är viktigt nu är att undervisningen inte upphör, utan vi går till distansutbildning, säger Monica Norén, skolchef för Utbildningscentrum.
Beslutet gäller i första hand till den 27 mars enligt skolchef.  

Detta gäller för berörda verksamheter
Från och med onsdag den 18 mars kommer det att vara distans och fjärrundervisning för gymnasieskolan, Vuxenutbildning/Lärcentrum, Komvux och SFI. Gymnasiesärskolan har från och med den 23 mars undervisning som vanligt på skolan. 

Samtidigt har Lycksele kommun nu valt att vara i stabsläge vilket innebär att prioritera arbetsuppgifter och anpassa verksamhet efter rådande omständigheter. Informationen kommer att uppdateras löpande

 

 

Uppdaterad den 23 mars 2020