Till huvudinnehåll

Internetavbrott i stadsnätet

Karta över berört område

Den 12-14 augusti kommer internetavbrott i stadsnätet att ske. Berörda är stadsnätets abonnenter i Umgransele, Kattisavan, Hedvik, Medelås, Blåviksjön och Rusele samt för berörda av förbindelse mellan Lycksele och Storuman.

Avbrotten kommer att ske under följande tider:

12 augusti 22:00-00:00 -Kortare eller längre avbrott för privata kunder kan förekomma

13 augusti 00:00 – 06:00 -Avbrott för samtliga kunder byte av sträcka 1

13 augusti 06:00 – 00:00 -Kortare eller längre avbrott för privata kunder kan förekomma.

14 augusti 00:00 – 06:00 -Avbrott för samtliga kunder byte av sträcka 2 (om den inte gjordes klar under natt 1)

Avbrotten beror på att Stadsnätet behöver byta ut fibern på två ställen mellan Betsele och Umgransele på grund av trasiga fibertrådar. Det huvudsakliga avbrottet kommer att ske den den 13 augusti mellan 00:00-06:00. Natten den 14 augusti ligger som reserv ifall vi inte kan genomföra bytet av båda sträckorna samma natt. För att göra avbrottet av fibern mellan Lycksele och storuman så kort som möjligt kan privatkunder komma att drabbas under dagtid.

Vi ber om överseende med den olägenhet som kan uppstå av detta.

Bredbandsenheten
Lycksele kommun

Uppdaterad den 10 augusti 2020