Till huvudinnehåll

Resultatet av lekplatsundersökningen

Under perioden 20 maj – 31 augusti har kommunen efterlys synpunkter och önskemål från medborgare på hur man önskar att de allmänna lekplatserna ska se ut i framtiden. Nu är svaren sammanställda och finns att ta del av här.

Bakgrund

I kommunen finns idag sjutton allmänna lekplatser i tätorten som är belägna på kommunal mark. Många av lekplatserna är anlagda under 80–90-talet och finns placerade både i större grönområden och i bostadsområden. Lekplatserna har varierat innehåll där standarden är en gungställning, ett lekhus, vippgunga och en rutschkana.

I våra byar finns det föreningar, fastighetsbolag och skolor som har områden med lekplatser eller lekmiljöer då kommunen inte har några allmänna lekplatser utanför tätorten.

Önskemål och synpunkter från medborgare

Utbudet av lekutrustningar har utvecklats stort under de senaste åren och önskemål om fler och större lekplatser önskas från medborgare i Lycksele kommun, både i tätorten samt i byarna. Idag är antalet allmänna lekplatser och efterfrågan på fler och större inte en kombination som varken är hållbar eller genomförbar utifrån budget samt för drift och underhåll.

Långsiktigt arbetsdokument

Svaren från undersökning kommer ligga till grund för vidare arbete med de allmänna lekplatserna. Målet är att få en långsiktig planering och investeringsbild av våra lekplatser. 

Resultat

Totalt är det 131 stycken som har skickat in sina svar. Frågorna med den fria texten är inte redovisat här men kommer finnas med i och under arbetet.  

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG

10.JPG

 

 

Uppdaterad den 14 september 2022