Till huvudinnehåll

Lekplatser

Lekplatser främjar till lek och rörelse utomhus och är en nödvändig del i barnens utveckling.

Lycksele kommun ansvarar för 19 allmänna lekplatser runt om i kommunen var av 18 stycken i centrala Lycksele och en i Örträsk. Lekutrustningar på lekplatserna är anpassade för olika åldrar och aktiviteter.  

Säkerhet

Varje år görs en årlig besiktning av våra lekplatser. Under sommaren görs även tillsyner på lekplatserna för att minimera riskerna för olyckor. Är du något trasigt eller fel på lekplatsen? Gör en felanmälan via kundtjänst eller skicka ett mejl och ange lekplatsens placering samt vad felet är.

Förbud mot rökning på lekplatser

Från och med den 1 juli 2019 är det förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus, till exempel på lekplatser och vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. 

Välkommen till Lyckseles äventyrslekpark! Lekplatsen ligger precis intill torget med närhet till både butiker och caféer. 

5_Översikt.jpg

Kommunen har tillsammans med Fastighetsägarna i centrum och Finnbacksskolans elever arbetat med utformningen och återställningen av kvarteret Köpmannen. Visioner och förslag har tagits fram där bland annat en lekpark i anslutning till torget blev ett attraktivt förslag som alla medverkande tillsammans har varit överens om att jobba vidare med. Visionen var att skapa en attraktion med syfte att skapa liv och rörelse i centrum och är ett resultat i ett samverkansprojekt mellan aktörerna där fastighetsägarna i centrum är med ​och finansierar projektet tillsammans med kommunen.  

Idéer blir till verklighet

”Ett stort grönområde”, ”Stor lekpark”, ”En byggnad som ska föreställa Lyckseles logga och ut ur den kan man åka en lång rutschkana”, ”Löpbana”, ”Hoppa studsmatta som är nedfälld i marken”, ”Konstgräs som skapar en grön yta även på vintern”, ”Nät som man kan lägga sig i för att sola eller prata med sina kompisar”, ”Viktigt med belysning”, ”Alla vägar ska vara handikappanpassade”

Idéerna är från Finnbacksskolans elever som fick i uppdrag att ta fram förslag på både utformning och innehåll på kvarteret Köpmannen. Många av idéerna kommer att anläggas under detta år och i länken bredvid hittar ni elevförslagen som legat till grunden för utformningen och framtagandet av lekplatsen.

Lycksele som mötesplats

Lekparken innehåller lekutrustningar för barn i alla åldrar. Utrustningen och formgivningen är även inspirerad av Lyckseles platsvarumärke som symboliserar den mötesplats och gemenskap som Lycksele står för, både historiskt och i framtiden.

I fallskyddsunderlaget är en älv utformad och ska symbolisera de älvar som rinner genom Lycksele kommun. Man har även tagit inspiration från flottningsepoken, här ​kan man gå balansgång på timret i älven och hoppa från sten till sten utan att nudda vattnet.

1_Balansbana.jpg

En utmanande del i lekplatsen är det stora klätternätet med utkikstorn och tubrutschbana. Klätternätet sträcker sig över sju meter upp i luften och är en svindlande lekupplevelse med mycket spänning. Klätternätet är anpassat för äldre barn och är utformat så att mindre barn inte kan ta sig upp.  

3_Klatternat.jpg

Tack till alla engagerade och involverade parter – tillsammans lyfter vi Lycksele!
Franklins fastigheter
Ohlssons Fastigheter
Domptören
Palmsunda
LYBO
Centrala fastighetsparken i Lycksele AB
Bra bo i Lycksele
Blombergs Bostäder

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 29 november 2023