Till huvudinnehåll

Lekplatser

Lekplatser främjar till lek och rörelse utomhus och är en nödvändig del i barnens utveckling.

Lycksele kommun ansvarar för 18 allmänna lekplatser runt om i kommunen var av 17 stycken i centrala Lycksele och en i Örträsk. Lekutrustningar på lekplatserna är anpassade för olika åldrar och aktiviteter.  

Säkerhet

Varje år görs en årlig besiktning av våra lekplatser. Under sommaren görs även tillsyner på lekplatserna för att minimera riskerna för olyckor. 

Är något trasigt eller fel på lekplatsen?

Gör en felanmälan via kundtjänst eller skicka ett mejl och ange lekplatsens placering samt vad felet är.

Förbud mot rökning på lekplatser

Från och med den 1 juli 2019 är det förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus, till exempel på lekplatser och vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 februari 2020