Till huvudinnehåll

Ombyggnation av Södermalmsskolan

Bild på Södermalmsskolan

Nu är det åter aktuellt med ombyggnation av delar av Södermalmsskolan. Det handlar om de två klassrummen som ligger närmast Maskrosen, vilket i nuläget är klassrum för årskurs 3 och 4.

Ombyggnationen på delar av Södermalmsskolan är efterlängtad. Efter förseningar, bland annat på grund av covid-19 så är det nu på gång. Det handlar om att förändra i lokalerna så att det blir mer jämnstora klassrum. 

- Det här är något som vi verkligen ser positivt på att det får komma i gång med och något vi väntat på i flera år. Tidigare var det tänkt att det skulle ske under sommarlovet men det kommer inte att vara rimligt att klara av på så kort tid, så nu är det planerat att starta direkt vid höstterminens slut, säger Erika Ottosson, rektor på Södermalmsskolan.

Bygget planeras ta minst tre månader vilket gör att årskurs 4–6 kommer att förflyttas till lokaler på Johan Skyttes.

Vårterminen 2022
Tanken är att de kommer att vara på Johan Skyttes under hela vårterminen 2022. Även årskurs 3 kommer att behöva byta klassrum, men det blir inom Södermalmsskolans befintliga lokaler. Hur allt kommer att se ut är i dagsläget inte klart och något som skolan tillsammans med övriga inblandade aktörer, nu skyndsamt kommer att planera upp för.

Skolan kommer att gå ut med mer information till berörda när det är klart hur upplägget kommer att bli. Gällande eventuella frågor kring ombyggnationen hänvisar skolan fortsättningsvis till Magnus Arvidsson, rektor på Lycksele kommun, som kommer att gå in som samordningsansvarig för Södermalmsskolans del.

 

Uppdaterad den 15 november 2021