Till huvudinnehåll

Föreningar undantas från höjning av taxan

Bild från Bocksliden

Föreningar undantas från höjning av taxan under hela 2021. Det på grund av den rådande pandemin. 

Kommunfullmäktige ska årligen fastställa avgifter för nyttjande av kommunens fritidsanläggningar. Intäkterna kommer i huvudsak från uthyrning till föreningslivet, förutom simhall, badpark, bowlinghall och Bockslidens skidanläggning där största andelen av intäkterna kommer från privatpersoner. Intäkterna 2021 beräknas uppgå till totalt 6,5 miljoner kronor, varav intäkter från uthyrning till föreningslivet uppgår till 1,4 miljoner kronor.

Föreningar undantas från höjning
För föreningslivet är tillgången till lokaler och anläggningar till subventionerade priser viktiga, därför bör avgifterna hållas på en rimlig nivå. Kommunstyrelsen beslutar att avgifter för lokaler och anläggningar som används av föreningar undantas från höjning av taxan och kvarstår i samma nivå under hela 2021. Kommunfullmäktige tog under 2020 ett beslut om att lämna de flesta avgifterna oförändrade på grund av rådande coronasituation. Nu har kommunstyrelsen beslutat att samma beslut ska gälla även detta år för föreningslivet.
- Föreningarna har det tufft nu under pandemin och det är viktigt att vi kan stötta dem på ett bra sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren (KD).

I övrigt så fastställs avgifter vid kommunens anläggningar, servicedepå och torgplatser. De nya avgifterna gäller från och med 15 juni 2021.

Uppdaterad den 3 februari 2021