Till huvudinnehåll

Särskilda rekommendationer för Västerbotten

symbolisk bild coronaviruset

Trycket på vården och antalet smittade i länet ökar kraftigt. Med anledning av det så har Region Västerbotten tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Västerbotten fattat beslut om att införa särskilda regionala rekommendationer som tillägg till de nationella rekommendationerna.

Rekommendationerna gäller från och med idag till och med den 28 februari 2021.

Res inte, varken inom eller utanför länet
Undvik alla onödiga resor. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Verksamheter med pågående utbrott
Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet där det bedöms pågå ett större utbrott i länet rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor. Detta gäller i nuläget projektet Northvolt i Skellefteå. Inköp av livsmedel och nödvändiga läkemedel kan genomföras men i första hand bör man be någon om hjälp med detta. Denna rekommendation gäller även personer som bor med någon som arbetar på verksamheten. Dessa kan gå till arbete och skola som vanligt men i övrigt gäller denna rekommendation. Personer som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 under det senaste halvåret undantas från denna rekommendation.

Alla västerbottningar måste bidra.
Undvik att träffa andra personer inomhus än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Undvik att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas såsom butiker, köpcentrum och gym. Du kan göra nödvändiga besök i mataffärer och på apotek, men du ska hålla avstånd till andra även då.

Och som alltid gäller det att vi ska:
Tvätta händerna. Ofta.
Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
Stanna hemma när du är sjuk.
Testa dig om du har symtom.

 

Uppdaterad den 9 februari 2021