Till huvudinnehåll

Isvägen får belysning

Lyckseles populära isväg över älven får belysning från och med nästa vinter 2022. 

Varje dag under vinterhalvårets mörka månader nyttjar flera hundra människor vintervägen och dess tvärbanor som knyter samman stadsdelarna mellan Gammplatsen, centrum, Ansia Resort och Hotell Lappland. Isvägen är en genväg som används på väg till skola och arbetsplatser. Genom tidigare undersökningar har det funnits en önskan om belysning av isvägen för att öka tryggheten och tillgängligheten. Från och med säsongen 2021-2022 blir detta verklighet.

Frysas fast längs isvägen
15 trästolpar med belysningsarmaturer kommer att frysas fast längs isvägen. Belysningsarmaturerna förses med ström genom en lufthängd ledning mellan belysningsstolparna. Skellefteå Kraft monterar ett nytt elskåp nere vid strandkanterna något som också kan komma att innebära en möjlighet att klara framtida enklare event och tillställningar. Finansieringen sker genom EU-projektet HAR, Hållbara arbets- och tjänsteresor i Västerbotten.

Tillskott till vår infrastruktur
- Det här är ett jättefint tillskott till vår infrastruktur för oskyddade trafikanter under vinterhalvåret, förhoppningsvis väljer ännu fler att promenera eller cykla till- och från arbetsplatsen nu istället för att vrida igång bilen i vinterkylan säger Eric Lundström, samhällsplaneringschef vid Lycksele kommun.

- En fantastisk utveckling för vår gemensamma plats och förhoppningsvis väljer fler att nyttja älven för promenader till- och från arbete säger projektledaren för Arena Älven Marino Carlsson (Gold of Lapland).

Hållbara arbets- och tjänsteresor i Västerbotten – HAR-projektet
Projekt Hållbara arbets- och tjänsteresor i Västerbotten genomförs under perioden 2019 – 2021. Syftet är att öka andelen hållbara arbets- och tjänsteresor genom fysisk rörelse (cykla/gå), kollektivtrafik och samåkning och genom ökad distansnärvaro. Lycksele kommun är en av 10 samverkande arbetsplatser spridda i olika delar av Västerbotten.  Genom olika skräddarsydda aktiviteter som bidrar till mer fysisk aktivitet, kollektivtrafik och samåkning vid resor till och från arbetsplatser och vid tjänsteresor kan projektet bidra till att folkhälsa och jämställdhet främjas, till förbättrade tätortsmiljöer och för att stödja verksamheters utveckling och kompetensförsörjning. Läs mer om projektet här: http://hallbararesor.nu/

Uppdaterad den 11 mars 2021