Till huvudinnehåll

Information om fortsatta flygsäkerhetsåtgärder

Under sommaren 2020 har nya hindermätningar genomförts av en oberoende aktör där man konstaterat att det fortfarande finns hinder som påverkar flygsäkerheten kring Lycksele flygplats. Merparten av dessa finns nordost om landningsbanan och måste avhjälpas så långt det är möjligt för att uppfylla gällande regelverk och säkra fortsatt verksamhet på flygplatsen.

Alla hinderavhjälpande åtgärder kommer att utföras med största möjliga hänsyn, både sett till miljö och gestaltning men givetvis påverkar åtgärderna upplevelsen av   området i stort. Vi har delat in området runt flygplatsen i tre zoner för att minska de negativa upplevda effekterna i så stor utsträckning som möjligt.

Hinderavhjälpande åtgärder
Hinderavhjälpande åtgärder nordost om landningsbanan kommer huvudsakligen att ske under 2021.

Hinderavhjälpande åtgärder vid sidorna om landningsbanan kommer huvudsakligen att ske under 2022.

Hinderavhjälpande åtgärder sydväst om landningsbanan kommer huvudsakligen att ske under 2023.

2024 vidtas förnyade åtgärder norr om landningsbanan och så vidare.

Åtgärder 2021
Arbetena under 2021 kommer att påbörjas v. 24 med att ta ned enstaka uppstickande flyghinder inom området sydväst om landningsbanan som inte hann åtgärdas under det föregående året. Därefter fokuseras åtgärderna till området nordost om landningsbanan. Lycksele kommun har uppdragit åt Lyckan Hund & Friluftsliv att genomföra behövliga åtgärder.

För mer information
För mer information om hur din fastighet påverkas ber vi dig kontakta Björn Larsson på Lyckans Hund & Friluftsliv via mobiltelefon 070-537 94 95.

För frågor om flygsäkerhet ber vi er kontakta Michael Gideonsson eller Josef Kahn på Lycksele Flygplats, 0950-275 50 (vxl).

För övriga frågor hänvisas till Eric Lundström på Lycksele kommun, 0950-166 00 (vxl)

Uppdaterad den 14 juni 2021