Till huvudinnehåll

Kartläggning av naturområden för friluftsliv

Lycksele kommun genomförde under våren workshops för att identifiera naturområden lämpliga för friluftsliv. Under september kommer ytterligare träffar att hållas i Lycksele, Kattisavan och Örträsk.

Syftet är att samla in information om vilka naturområden som används och vilka värden de har. Identifierade friluftsområden kommer att utgöra ett planeringsunderlag och visualiseras på kommunens hemsida genom kartor. Kom gärna till någon av våra träffar och dela med dig av din kunskap om friluftsområden i Lycksele kommun.

Lycksele
Plats: Politikern, Kommunhuset
Tid: tisdag den 27 september kl. 18:00

Kattisavan
Plats: Kåtan bakom receptionen på campingen
Tid: onsdag den 28 september kl. 18:00

Örträsk
Plats:Restaurang Pärlan
Tid: torsdag den 29 september kl. 18:00

Kontakt
marina.olofsson@lycksele.se
0950-166 00

Uppdaterad den 26 september 2022