Till huvudinnehåll

Varning för svaga isar

Symbolisk bild på skylt som varnar för svag is

Det varma vädret gör att isarna på sjöar och vattendrag snabbt blir svaga och förrädiska att befinna sig på. Olycksrisken är stor. Räddningstjänsterna, Polisen, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten uppmanar allmänheten att inte ge sig ut på istäckta sjöar och vattendrag.

Isarna är förrädiska just nu eftersom det inte hann bildas kärnis innan det kraftiga snöfallet som kom i januari. Detta i kombination med nuvarande varma väder gör att isen på vissa håll är väldigt spröd och skör för årstiden. 

  • Gå helst inte ut på isen.
  • Om du ska ut på isen se till att ha kunskap, sällskap och säkerhetsutrustning.
  • Håll dig till skoterlederna.

På de sträckor som Lycksele kommun ansvarar för kontrolleras isen.

Det gäller:
Isväg över Vindelälven i Siksele.
Isvägen över Umeälven från väg E12 till Vintervägen på Ansia och
den som går längs med väg E12 från "Frassetunneln" till Gammplatsen.

De är utstakade med plogkäppar och skyltar ställs ut när de stängs av.

Arena älven
Arena älven ansvarar för de plogade skridskobanorna och de stängs av med skyltar och avspärrningsband vid vattensamlingar eller att isen inte är tillräcklig. 

 

Uppdaterad den 3 mars 2021