Till huvudinnehåll

Nu flyttas renarna till vinterlandet

Vi är nu inne i höstvintern. Snön kommer och renarna börjar känna dragning till vinterbetesområden.

Det är den tid när renskötarna samlar in renarna, gör slaktuttag och delar upp sig i mindre vintergrupper. Nu flyttas också renarna ner på vinterlandet, i vår kommun har sex samebyar vinterbetesmarker.

Var uppmärksam längst vägarna.

Uppdaterad den 29 november 2022