Till huvudinnehåll

Skolstart vårterminen 2021

Efter ett långt jullov startar alla skolor upp igen för vårterminen måndag 11 januari. För tillfället finns få bekräftade covid-19 fall inom För- och grundskola samt Utbildningscentrum.

Trots det gynnsamma läget, just nu, är det viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens råd och de rutiner som finns på respektive skola.

Nedan följer en information vad som gäller för de olika årskurserna.

Grundskola F - 6
Alla grundskolorna startar som vanligt. Några mindre justeringar sker, det gäller bland annat moderna språk i årskurs 6 som kommer genomföras med fjärrundervisning för alla elever. Det innebär att inga elever åker till Tannbergsskolan utan får undervisning i moderna språket på sin skola. Åtgärden genomförs för att undvika att elever blandas mellan skolor. Mer information finns på Infomentor.

Finnbacksskolan 7 - 9
Finnbackskolan har många elever på förhållandevis små ytor och i samband med vårterminsstarten finns risk för ökad smittspridning. För att undvika trängsel på Finnbacksskolan kommer alla elever i årskurs 9 att under vecka 2 och 3 få merparten av sin undervisning i Tannbergsskolans lokaler. Mer detaljerad information till elever och vårdnadshavare finns på Infomentor.

Utbildningscentrum
Gymnasieskolan fortsätter med distans- och fjärrundervisning enl. nationella rekommendationer till och med 24 januari. Det finns en plan för vilka program och årskurs som kommer in till skolan för undervisning under denna tiden. Mer detaljerad information på Tannbergsskolans hemsida.

Vecka 2

  • Årskurs 2 på fordonsprogrammet transport har yrkeskurser på skolan.
  • Gymnasiesärskolan, LärVux och SFI har sin undervisning på skolan.

Vecka 3

  • Årskurs 2 och 3 på samtliga yrkesprogram har yrkesämnena på skolan.
  • Gymnasiesärskolan, LärVux, SFI samt språkintroduktion har sin undervisning på skolan.

Uppdaterad den 8 januari 2021