Till huvudinnehåll

Justerad rekommendation om distansundervisning i gymnasieskolan

Framsidesbild på Tannbergsskolan

Utifrån de nya rekommendationerna om gymnasieskolan som kom i dag så har nya beslut tagits kring undervisningen för eleverna på Tannbergsskolan. Beskedet innebär viss återgång till traditionell klassrumsundervisning i gymnasieskolan men med tydliga åtgärder för att förhindra trängsel och smittspridning. Det innebär också att årskurs 9 flyttar tillbaka till Finnbacksskolan.

Regeringen inför lättnader i coronareglerna för barn och unga. Gymnasieskolan ska bedrivas som en kombination av distansundervisning och undervisning på plats. Syftet är att fler elever ska kunna få undervisning i klassrum i de kommuner där smittspridningen är lägre. Lättnaderna i den nationella rekommendationen gäller från måndag den 25 januari och fram till första april. Eleverna ska vara hemma var tredje vecka, enligt ett rullande schema.

Undervisning på Tannbergsskolan
Från och med måndag den 25 januari kommer årskurs 2 och 3 på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan in till skolan för närundervisning i alla ämnen. Sedan blir det ett rullande schema fram tills den första april med två årskurser på plats på skolan och en på distans/fjärrundervisning. 

Här kan du se det rullande schemat:
Vecka 4 årskurs 2 och 3 på plats, årskurs 1 distans/fjärrundervisning 
Vecka 5 årskurs 3 och 1 på plats, årskurs 2 distans/fjärrundervisning 
Vecka 6 årskurs 1 och 2 på plats, årskurs 3 distans/fjärrundervisning  
Vecka 7 årskurs 2 och 3 på plats, årskurs 1 distans/fjärrundervisning 
Vecka 8 Årskurs 3 och 1 på plats, årskurs 2 distans/fjärrundervisning 
Vecka 9 årskurs 1 och 2 på plats, årskurs 3 distans/fjärrundervisning 

Vecka 4 – 9 SI på plats från onsdag till fredag. Distans/fjärrundervisning måndag och tisdag. 

Vecka 10 sportlov
Vecka 11 årskurs 2 och 3 på plats, årskurs 1 distans/fjärrundervisning 
Vecka 12 årskurs 3 och 1 på plats, årskurs 2 distans/fjärrundervisning 
Vecka 13 årskurs 1 och 2 på plats, årskurs 3 distans/fjärrundervisning

Högstadiet Finnbacksskolan
Beslutet innebär att grundskolan från och med den 25 januari flyttar tillbaka årkurs 9 till Finnbacksskolan. Planering pågår hur skolan ska jobba för att förhindra trängsel och uppdateras så snart detta är klart. Informationen kommer även att uppdateras på Infomentor. 

Beslutet gäller från och med 25 januari till sportlovet vecka 10.

 

Uppdaterad den 21 januari 2021