Till huvudinnehåll

Nyheter

Här kan du läsa våra nyheter. 

 


Gott Nytt År önskar vi er alla!

29 december 2022

Ett nytt år ligger framför oss och vi ser allaredan att det kommer bli händelserikt. Nya direktiv kommer till oss på löpande band, vi är beredda och verksamheten utvecklas ständigt utifrån de reglementen som ges. Här ger vi er en liten återblick, med axplock från året som gått. Nytt avloppsdirektiv kan slå hårt mot glesbygdskommuner

13 december 2022

Nytt avloppsdirektiv kan bli aktuellt 2030. Om direktivet går igenom kommer det innebära stora investerings- och personalkostnader för vår verksamhet, med taxehöjningar som följd. Lycksele Avfall och Vatten AB har ingående sett över hur EU-kommissionens förslag till nytt avloppsdirektiv direkt skulle påverka verksamheten och abonnenter.


Hantera ditt avfall rätt i vinter

07 december 2022

Allt blir så mycket lättare och bättre om man hanterar avfallet rätt – det är inte svårt. Läs våra tips och rekommendationer i nyheten.


Demokratiprojekt Homa Bay County i Kenya

01 december 2022

Efter ett besök hos våra samarbetspartners i Homa Bay, Kenya är delegationen med tjänstepersoner och politiker från Lycksele kommun och Lavab tillbaka på hemmaplan, fulla med intryck.


Finalist - Återvinningsgalan 2022!

01 november 2022

Lycksele Avfall och Vatten AB är nominerad till Återvinningsgalan 2022 inom kategorin ”Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning”.


September - bästa månaden hitintills

21 oktober 2022

Vi blir bättre och bättre på att sortera ut vårt matavfall! I september månad samlade vi in hela 49 ton, det är bästa månaden hitintills. Tusen tack för resten Lycksele!


De rätta svaren i vår Hållbarhetsquiz

01 oktober 2022

Nu har inlämningstiden gått ut och alla inkomna svar ska gås igenom. Vinnarna blir kontaktade under vecka 41 eller vecka 42. Tack alla som deltog i vår Hållbarhetsquiz! Här finns nu de rätta svaren! Gå in och kolla!


SEE Hållbarhetsveckan (v.38) 2022

15 september 2022

Lavab är med på SEE Hållbarhetsveckan! Vi öppnar upp reningsverket i Lycksele där vi ordnar guidade turer. Ett arrangemang för stora som små. Du har också chansen att vinna ett Lyckselekort laddat med 250 kronor genom att svara rätt i vår Hållbarhetsquz! Häng med!


Vi ser resultat av genomförda förändringar

16 augusti 2022

Under 2021 fick alla hushåll i Lycksele kommun nya avfallskärl och från årsskiftet 2021/2022 togs en ny avfallstaxa i bruk innehållande något nytt som viktavgift för mat- och restavfall, detta väckte blandade känslor.
 
Vi hade ett mål med förändringarna som vi genomförde och det har gett resultat.


Funderar du över vad restavfall är för typ av avfall?

11 augusti 2022

Som en huvudregel kan man tänka att det avfall man producerar i hemmet som inte är matavfall eller en förpackning av till exempel plast, papp, metall eller glas räknas som restavfall. Alla förpackningar lämnar man på närmaste återvinningsstation.


Värna om dricksvattnet i sommar

01 juli 2022

Det går åt extra mycket vatten under varma sommarmånader. Här kan vi alla hjälpas åt för en hållbar vattenanvändning och spara på vårt värdefulla dricksvatten. Här kommer några tips på hur du enkelt kan bidra.


Slut på matavfallspåsar?

28 juni 2022

Börjar du få slut på dina matavfallspåsar? Det finns nya att hämta gratis på många av våra mataffärer i kommunen samt på återvinningscentralen.
Se filmen hur vi tömmer ditt avfallskärl

03 maj 2022

Våra nya tvådelade avfallskärl är unika, så unika att tillverkaren (San Sac) bad oss ta fram en film som visar hur smidigt vi tömmer kärlen och hur avfallsbilen lägger var fraktion på rätt plats. Filmen hittar du här i nyheten!


Behandlat träavfall

27 april 2022

Från och med 1 maj 2022 kommer avgiften att höjas betydligt för det som i dag heter träavfall behandlat. Rent träavfall och behandlat träavfall måste därför separeras i två olika containers. Tänk på att en enda målad bräda i en container med rent träavfall klassar om hela containern till behandlat träavfall.


Bild på Umeälven.

Ytterligare ett reningssteg testas på renignsverket

25 april 2022

Nu har vi ett pilotprojekt i gång med att testa ny teknik för att rena vårt avloppsvatten från läkemedelsrester. Det är ett reningssteg utöver den reningsprocess som vi har idag. Pilotprojektet utförs tillsammans med Envix Nord AB som har tagit fram den nya tekniken som används i testprojektet.


Jennie är ny på kontoret – Välkommen till LAVAB!

21 mars 2022

Det händer mycket i vår bransch nu och vi har förstärkt kontoret. Möt Jennie Åkesson! Vårt senaste stjärnskott. Jennie kommer ni bland annat möta i vår kundtjänst men det ligger fler arbetsuppgifter på hennes bord.


Information om matavfallet

16 mars 2022

Försening av transporterna av matavfall till Skellefteå, nu i vår, så fort temperaturen tillåter kommer transporterna gå som det är tänkt. Vi vill trots detta uppmana alla Lyckselebor att fortsätta med att sortera ut matavfallet från restavfallet. Det blir billigare och det gör stor skillnad för miljön.


Inge är vår nya VA-chef – Välkommen till LAVAB!

15 februari 2022

Nu vill vi presentera vår nya VA-chef Inge Mårdner! Inge tillträdde som VA-chef på LAVAB i måndags, 14 februari och kommer senast från Coop Nord där han arbetade i 24 år, tills hembygden lockade honom tillbaka. Här får vi veta lite mer om Inge och tankar kring hans nya uppdrag hos oss.


Reningsmetoder mot "svartvatten"

12 januari 2022

Nu under året testar vi reningsmetoder mot ”svartvatten”. Såklart vill vi alltid att vattnet som kommer ut ur kranen ska vara klart, men ibland händer det att vattnet är lite missfärgat och grumligt, vi kallar det ”svartvatten”. Det grumliga i vattnet är mangan, det ser inte så trevligt ut, men är inte farligt.


Försäljning av avfallskärl

02 december 2021

Nu säljer vi 80-liters avfallskärl på Lycksele ÅVC för 100 kronor styck. Kärlen är begagnade och inte rengjorda. Kanske inte årets julklapp men ändå. 


Europa minskar avfallet-veckan är igång, 20-28 november

22 november 2021

I år utmanar Europa minskar avfallet-veckan oss att agera tillsammans med andra för att skapa hållbara samhällen. Årets tema lyfter behovet av att enskilda medborgare och det bredare samhället är engagerade.


I dag är det Världstoalettens dag

19 november 2021

Idag 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag och vi passar på att hylla toaletten för allt den gör för oss. Tänk på att inte spola ner fel saker i toaletten. Det är inte svårt. Det är bara tre saker som ska spolas ner - kiss, bajs och toalettpapper.


Ny avfallstaxa börjar gälla vid årsskiftet

17 november 2021

Det blir ett helt nytt system som vi sjösätter till årsskiftet med insamling av matavfall separat från restavfall, nya avfallskärl, körrutter samt att viktavgift införs.


Rent vatten avgörande för ett hälsosamt liv

27 oktober 2021

Nystart för demokratiprojektet mellan Lycksele kommun tillsammans med Lavab och Homa Bay County i Kenya. Tillsammans ska vi utarbeta en plan för avfalls- och vattenhantering i området Homa Bay vid Victoriasjön, i västra Afrika.


Flygfoto över rampen på Lycksele ÅVC

Nytt på rampen, Lycksele ÅVC

22 oktober 2021

Nu på måndag ändrar vi ordningen på containrarna vid rampen och skyltar om. Detta görs bland annat för att få ett bättre flöde. För ett par fraktioner tas egen container bort helt. De ersätts med en gemensam container tillsammans med annat material.


Foto på sprutspetsar, kanyler

Sprutor och kanyler

10 oktober 2021

Detta fyndade tyvärr vår personal tidigare i veckan! Inte alls bra.


Returpapper

06 oktober 2021

Regeringen beslutade i december 2020 att producentansvaret för returpapper ska upphöra och istället bli ett kommunalt ansvar. För dig som återvinner ditt returpapper idag blir det ingen skillnad – du lämnar ditt returpapper på samma plats som tidigare där returpapper samlas in.


Hållbarhetsveckan, vecka 38

08 september 2021

Lavab visar upp verksamheten på SEE-Hållbarhetsveckan, vecka 38. Det blir bland annat guidade turer på reningsverket, digitalt möte om matavfallsinsamling och en av de nya avfallsbilarna visar upp sig på torget tillsammans med de nya avfallskärlen. 


Viktigt om dagvatten

02 september 2021

Bor du i ett hus där stuprännan går rakt ner i marken och är kopplad på avloppsledningen? I så fall, led ut ditt dagvatten till tomten i stället, så gör du en stor insats för att minska att dagvattnet överbelastar ledningarna.


Hållbar vattenanvändning

Det är bara vatten

01 juli 2021

LAVAB tillsammans med över 100 VA-aktörer och kommuner runt om i landet går samman i en nationell kampanj för att öka kunskapen om vår viktigaste naturresurs - vatten.


Foto på lupiner

Invasiva växter

29 juni 2021

Invasiva växter och växter som riskerar att bli invasiva ska inte läggas i trädgårdsavfallet eller i komposten.


Montering av hjul på 240 L kärl

Nu monteras de nya avfallskärlen

04 juni 2021

Inför starten av matavfallsinsamling i Lycksele kommer alla som bor i enfamiljshus att få ett nytt tvådelat avfallskärl. Monteringen är påbörjad och till hjälp med detta har vi kommunens enhet Resurscentrum.


Foto på anläggningsjord

Anläggningsjord för gräsmattan - SLUTSÅLT!

25 maj 2021

SLUTSÅLT!    SLUTSÅLT!
Det är dags att fixa trädgården, nu är anläggningsjorden klar!
Jorden är perfekt för gräsmatta och blomrabatt.
Den finns på Återvinningscentralen i Lycksele.
Avfallskärl i snön

Snö och halka kan orsaka problem

23 februari 2021

Vi uppskattar verkligen när kärlen, underjordsbehållarna samt containrarna är avsopade, framskottade och att det är sandat kring behållarna vid halka.
Foto på en telefon och text besöka oss? boka tid!

Kundbesök, boka tid

06 november 2020

Vi stänger kontoret för kundesök på grund av den ökade smittspridningen av Covid-19.


Foto på ramp vid Lycksele ÅVC

Besökande på återvinningscentralen

05 november 2020

På grund av ökad smittspridning av Covid-19 är det extra viktigt att vi visar varandra hänsyn och respekterar de regler som finns. Här är lite tips inför besöket på återvinningscentralen.


Rapportering av farligt avfall

29 oktober 2020

Kraven skärps på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera. Detta på grund av att Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall.Inmätning

Inventering Busjön

28 september 2020

Inmätning av allmänna vatten- och avloppsledningar kommer att ske i Busjön under den närmaste veckan.


Kasta avfallspåse

Utställning av Avfallsplan samt Lokala Avfallsföreskrifter

28 augusti 2020

Kommunen vill ha dina åsikter om föreskrifterna och planen innan de tas upp för beslut om antagande i fullmäktige. Kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter är viktiga verktyg för att långsiktigt utveckla och förbättra avfallshanteringen för att bli en del av och bidra till det hållbara samhället.


Kontor med flyttlådor

Huvudkontoret flyttar

24 augusti 2020

Närmaste veckan pågår flytt av kontoret med tillhörande arkiv från Storgatan till Skolgatan i Lycksele. Handläggningstiderna kommer av den anledningen att bli längre.


Bild av inmätning

Inventering Vägsele

24 augusti 2020

Inmätning av allmänna vatten- och avloppsledningar kommer att ske i Vägsele under den närmaste veckan.


Foto inmätning

Inventering Rusele

10 augusti 2020

Under vecka 33 kommer inmätning av ledningar att ske i Rusele. 


skylt, möbler med fjädrar

Lycksele ÅVC, ändringar på rampen

03 juli 2020

Som många kanske märkt redan har vi ändrat ordningen på rampen, var fraktionerna ska lämnas på Lycksele återvinningscentral.


Foto fritidshuskärl med locket ej stängt

Överfulla kärl, nedskräpning

23 juni 2020

Alla kärl, gemensamma fritidshuskärl eller kärl vid privata fastigheter, ska aldrig vara fyllt mera än att locket går att stänga. Då det ser ut så här orsakar det nedskräpning.


Inmätningsutrustning

Inventering Säter och Tuvträsk

15 juni 2020

Inmätning av allmänna vatten- och avloppsledningar kommer att ske i Säter och Tuvträsk under den närmaste veckorna. Med början i Säter vecka 25.


Foto på inmätning

Inventering Gäddträsk

08 juni 2020

Inmätning av allmänna vatten- och avloppsledningar kommer att ske i Gäddträsk under den närmaste veckan.


Foto el-boden Lycksele ÅVC

Elektronikboden, nyhet

03 juni 2020

Ingång till elbod flyttad samt utrymmet uppdaterat med ny vägg och inkasthål.


Foto av LAVAB bil samt mätutrustning

Inventering Ruskträsk

01 juni 2020

Inmätning av allmänna vatten- och avloppsledningar kommer att ske i Ruskträsk under ett par veckor i början av juni.Foto, öppna el stänga ventil

Test och underhåll av ventiler 2020

18 maj 2020

Under sommaren kommer vi att luftvattenspola vattenledningarna på norra sidan av älven. Inför detta arbete kommer test av avstängningsventiler att ske.


Homa Bay foto: Sofia Berggren

Internationellt demokratisamarbete

09 januari 2020

Genom programmet Kommunala partnerskap, internationellt demokratisamarbete, ska Lycksele kommun och LAVAB tillsammans med Homa Bay County utarbeta en plan för integrerad avfalls- och vattenhantering i området Homa Bay vid Victoriasjön, en av de fattigaste delarna av Kenya.
Foto på avloppsrör där fett fastnat

Fettjakt, 2019-2020

18 september 2019

Lycksele Avfall och Vatten AB genomför under 2019 och 2020 ett projekt som avser att minska fettet i avloppsledningarna. Ett led i detta är att vi delar ut miljötrattar och ett annat är att undersöka status på fettavskiljare.


Rullar med transparanta säckar

1 september, genomskinliga säckar

22 augusti 2019

Nu införs kravet på genomskinliga avfallssäckar på återvinningscentralerna i kommunen. Detta görs för att säkerställa att avfallet hamnar på rätt plats.


Ficka för trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

05 augusti 2019

Då ni sorterar ert trädgårdsafall innan ni kommer till återvinningscentralen blir det lättare att lämna fraktionerna på avsedd plats. Vad gör man med invasiva växter?Foto på LAVABs miljötrattar

Miljötratten

12 december 2018

Matfett som hälls i våra avlopp orsakar stopp och driftsstörningar. Här är en enkel hushållsdetalj som vi tagit hem och som underlättar hanteringen av överblivet fett och på sikt kan spara både pengar och miljö. Ni kan hämta en tratt gratis i kommunhusets foaje eller på Lycksele återvinningscentral så långt lagret räcker.


En man sitter och spelar på en gitarr

Europa minskar avfallet

15 november 2018

Idag går startskottet för 2018 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfalls-minskande initiativ runt om i unionen. Mellan den 17 och 25 november anordnas flera klimatsmarta aktiviteter i EU och Sverige.Hängande blommor vid muren

Enkät om avfall

19 september 2018

Utskick av information om enkät angående avfallshantering kommer att skickas till cirka en tredjedel av våra kunder med avfallsabonnemang under närmate veckan. Vi hoppas att dessa tar sig tid att svara på frågorna. 
2018-10-15: Svarstid förlängd till den 29 oktober 2018.


Foto på däck utan fälg

Lämnande av däck

14 september 2018

Vi tar endast emot däck utan fälg på återvinningscentralen.


Foto på plats att lämna trädgårdsavfall

Ficka för trädgårdsavfall

14 september 2018

Löv, gräs, grästuvor, blommor, sommarplant, fallfrukt, tomat-/gurkplantor med mera lämnas nu på separat plats. Avskilt från kvistar och mindre grenar.


Blommor

Ny hemsida

09 juli 2018

Välkommen till vår nya hemsida. Sidan är under uppbyggnad.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 3 mars 2020