Till huvudinnehåll

Mat- och restavfall för fritidshus

Nu är det nya avfallssystemet för fritidshus klart på många platser. Istället för de tidigare gröna fritidshuskärlen med röda lock har vi nu installerat nedgrävda behållare för mat- och restavfall på utvalda platser.

Du nya avfallsbehållare är låsta och endast tillgängliga för er som har fritidshusabonnemanget "gemensam plats". De äldre fritidshuskärlen kommer succesivt att plockas bort under våren.
 
På flera av de gemensamma platserna för mat- och restavfall finns också möjlighet att återvinna förpackningar (ÅVS) av papp, plast, färgat och ofärgat glas, metall samt tidningar och små batterier.
Vi kommer att placera ut ytterligare ett antal behållare för mat- och restavfall runt om i kommunen, men som enstaka stationer där återvinning av förpackningar inte är möjligt.
 
För mer information om vilka platser som redan är tillgängliga för mat- och restavfall för fritidshus, samt vilka platser som är planerade inom en snar framtid läs mer via länken längst ner i nyheten.
 
Utsortering av matavfall
Det nya avfallssystemet för fritidshus gör det möjligt för dig att sortera ut ditt matavfall, vilket gör stor skillnad för miljön och blev obligatoriskt från och med 1 januari 2024. Hållare till matavfallspåsen och matavfallspåsar finns att hämta på de flesta av våra matbutiker i kommunen samt på våra återvinningscentraler.
 

Uppdaterad den 5 april 2024