Till huvudinnehåll

Om oss

Skir rosa blomma vid älv

Vår verksamhet består av hantering av avfall, slam och vatten. Drift av avfallsanläggning, deponi, återvinningscentraler, vattenverk och reningsverk.

Från den 1 januari 2017 är vi ett kommunalt bolag. Tillsammans arbetar vi för en hållbar livsmiljö i Lycksele kommun. Vi arbetar dagligen med att leverera resurser som vi måste ta hand om. Vi tar emot det som blir över eller inte behövs och gör något användbart av det igen, och igen. Kretsloppet finns alltid med oss.

Verksamheten är som tidigare helt taxefinansierad och styrs/regleras av Lagen om allmänna vattentjänster, Miljöbalken, Avfallsförordningen,  kommunens renhållningsordning (föreskrifter för avfallshantering och avfallsplan), ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanordningar), avfallstaxa samt vatten- och avloppstaxa.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 27 januari 2020