Till huvudinnehåll
    LAVAB > Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Vatten som spolar i tvättställ

Vatten är världens viktigaste livsmedel och är nödvändigt för alla former av liv. Dagligen använder vi vatten som dryck och törstsläckare och till olika former av matlagning.

Att vatten och avlopp fungerar och att leveranserna är stabila och trygga är vi så vana vid så att det är en självklarhet, och så ska det också vara.

Bakom denna fungerande samhällsservice, för kommunala vattenverk och avloppsreningsverk samt mottagning av slam från enskilda brunnar, finns en organisation som är okänd för de flesta. Inom kommunens bolag Lycksele Avfall och Vatten AB jobbar elva personer med produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten, ledningar, planering och administration och mycket annat.

Våra vanor
Om människornas vanor kan förändras sparas miljö, arbete och pengar. Kanske stänga kranen medan du borstar tänderna eller schamponerar håret? En våtservett eller tampong i toaletten kan leda till stopp i ledningsnätet.

Verken
Vatten- och avloppsreningsverken är spridda över hela kommunen. Totalt finns det 22 vattenverk, 15 avloppsreningsverk och 80 -talet kommunala anläggningar. Storleken på verken/anläggningarna beror på hur många personer anläggningen ska leverera vatten till samt råvattenvattenkvaliteten och hur mycket spillvatten som ska tas emot.

Vi producerar och levererar omkring 1 266 823 kubikmeter dricksvatten varje år, därav i Lycksele ca 1 005 940 kubikmeter, och renar omkring  1 355 700 kubikmeter avloppsvatten innan det går tillbaka till naturen. Vi arbetar med vattnets kretslopp med andra ord.

Eget vatten och avlopp
Om du bor så till att du inte kan ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet tar du ditt dricksvatten från en egen brunn eller källa och har nog en egen mindre avloppsanläggning. 

Vattnets kretslopp

 

 

 

 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 12 maj 2022