Lycksele Avfall och Vatten AB

    LAVAB > Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Foto kasta avfallspåse i kärlet

I dag är avfall inte längre sopor, utan en resurs som alltmer tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras.

I stället för att slänga gamla saker kan man återanvända dem eller nyttja avfallet som bränsle till fjärrvärmeproduktion och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar. Det är viktigt att du lämnar det på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det kan skada natur och människors hälsa.

Innan du kastar ditt skräp fråga dig om det är något som kan återanvändas genom att sälja på loppis, auktion eller dylikt eller skänka till en återbruksbutik eller annan.

Om skräpet ska kastas, vilken fraktion är det?

  • Är det brännbart?
  • Är det farligt avfall?
  • Är det en förpackning?
  • Är det el-avfall?

Tänk på att alltid sortera innan du åker till återvinningscentralen.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 april 2021

Kontakt


Abonnemang och fakturafrågor

Frågor gällande ändringar i abonnemang, flyttningar, kärlbyten, priser, abonnemang och fakturafrågor kontakta oss

e-post kundtjanst@lavab.nu

telefon 0950-167 20, telefontid 09.00-12.00


Nedskräpning, kompostering samt ansökan om undantag från renhållningsordningens bestämmelser

Anmälan görs till Verksamhetsområde Myndighet om nedskräpning samt ansökningar om förlängt intervall, befrielse av avfallshämtning samt ansökan om kompostering. Mera information finns under blanketter