Till huvudinnehåll

Nedskräpning

Nedskräpning innebär inte bara ett förfulande av vår närmiljö. En del av det skräp som dumpas i naturen innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen som sprids genom läckage. 

Annat skräp kan skada både djur och människor exempelvis genom vassa kanter eller att djur äter skräpet eller fastnar i plastföremål. Nedskräpningen kostar också samhället (oss) pengar för uppstädning och ökad vandalisering, som ofta blir följden när ett område ser ovårdat och ”övergivet” ut.

Nedskräpning både på allmän plats, på den egna fastigheten (om allmänheten kan se in) och ute i skogen är ett brott. Vid mindre nedskräpning (snabbmatsförpackning, cigarettpaket, engångsgrill och liknande) kan polisen bötfälla den som skräpar ned, direkt på plats. Vid större mängd skräp eller miljöfarligt avfall brukar både polis och miljö- och hälsoskyddsenheten bli inkopplade. Kan man bevisa vem som skräpat ned kan straffet bli böter eller fängelse.

Om någon samlar föremål eller avfall på sin egen tomt så att tomten upplevs som ovårdad kan Myndighetsnämnden förelägga fastighetsägaren om att städa upp.

Klagomål
Klagomål på ovårdad tomt eller dumpning i skog och mark, miljöfarligt avfall som samlats på en tomt eller dumpats, skrotbilar och liknande anmäls till Myndighetsenheten.

Rent trädgårdsavfall utgör ingen risk för miljö eller hälsa men ska naturligtvis inte dumpas på annans mark (inklusive kommunens eller ”allmänning”). Klagomål på dumpning kan lämnas till Myndighetsenheten.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 30 juni 2022