Till huvudinnehåll

Nedskräpning

Kommunen städar gator, torg och
parker från skräp och avfall för att
Lycksele ska kännas trevligt och tryggt.

Det är ett brott att skräpa ner på
allmän plats, i skogen eller på en tomt.
Skräp kan vara farligt för
miljön, djur och människors hälsa.
Farliga ämnen kan läcka ut, människor kan
skära sig på skräp med vassa kanter och
djur kan äta skräpet eller fastna i plastföremål.

Det kostar mycket pengar att städa bort skräp.
Det är den skatt som medborgarna betalar som
måste användas till städningen. 
Om fler slänger sitt skräp på rätt ställe blir det
enklare och billigare för kommunen att städa.
Då kan pengarna användas till annat istället.

Så här kan du hjälpa till att
hålla Lycksele rent:

 • Släng skräp i papperskorgar.
 • Plocka upp hund-bajs efter din hund
  och lämna i hund-latriner.
 • Lämna pant-burkar i pant-rör eller
  panta dem själv i en affär.
 • Lämna större avfall på en
  återvinnings-central, till exempel
  trädgårds-avfall, virke och bil-däck.
 • Hjälp till att plocka upp skräp.

Kontakta kommunen
Kontakta gatu- och park-enheten om
ett område behöver städas från skräp eller
om du tycker att det saknas
pappers-korgar eller hund-latriner.
Du kan ringa via kundtjänst på
telefon 0950-166 00 eller skicka e-post till
gatupark@lycksele.se

Kontakta myndighets-enheten om någon har
dumpat skrot eller miljöfarligt avfall.
Du kan ringa via kundtjänst på
telefon 0950-166 00 eller skicka e-post till
myndighetsenheten@lycksele.se

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 maj 2018