Till huvudinnehåll

Avfall och återvinning

I dag är avfall inte längre sopor, utan en resurs som alltmer tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras.

I stället för att slänga gamla saker kan man återanvända dem eller nyttja avfallet som bränsle till fjärrvärmeproduktion och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar. Det är viktigt att du lämnar det på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det kan skada natur och människors hälsa.

Innan du kastar ditt skräp fråga dig om det är något som kan återanvändas genom att sälja på loppis, auktion eller dylikt eller skänka till en återbruksbutik eller annan.

Om skräpet ska kastas, vilken fraktion är det?

  • Är det brännbart?
  • Är det farligt avfall?
  • Är det en förpackning?
  • Är det el-avfall?

Tänk på att alltid sortera innan du åker till återvinningscentralen.

Vem ansvarar för vad

Myndighetsenheten avsvarar för tillsyn enligt Miljöbalken och handlägger tillståndsärenden kring avfallshanteringen, bland annat dispenser och förlängda intervall av slamtömning.

Lycksele Avfall och Vatten AB (LAVAB) ansvarar för de kommunala avfallstjänsterna i Lycksele kommun. För information om avfallstaxan, öppettider på återvinningscentralen och mycket mera besök Lavabs webbplats.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 30 juni 2022