Till huvudinnehåll

Renhållningsordning

Varje kommun ska, enligt miljöbalkens bestämmelser, ha en aktuell renhållningsordning som består av två delar, avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. 

Avfallsplanen är kommunens styrande dokument när det gäller avfallshanteringen. Planen innehåller visioner och mål på sikt för kommunens avfallshantering, uppgifter om avfall inom kommunen samt en beskrivning av kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Avfallsplan för åren 2021 till 2030 för Lycksele kommun har tagits fram och fastställts under år 2020.

 

Avfallsföreskrifterna beskriver de lokala bestämmelserna om hur avfallet ska hanteras och tas om hand. Till exempel

  • skyldighet att överämna hushållsavfall
  • sortering av hushållsavfall
  • emballering av hushållsavfall
  • anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
  • hämtnings- och transportvägar
  • hämtningsområde och hämtningsintervall

 

För att se tidigare avfallsplaner och lokala avfallsföreskrifter för Lycksele kommun se under Sammanträden, protokoll och handlingar,
ring 0950-166 00 eller skicka mail till kommun@lycksele.se

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 januari 2022