Lycksele Avfall och Vatten AB


Renhållningsordning

Varje kommun ska, enligt miljöbalkens bestämmelser, ha en aktuell renhållningsordning som består av två delar, avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. 

Avfallsplanen är kommunens styrande dokument när det gäller avfallshanteringen. Planen innehåller visioner och mål på sikt för kommunens avfallshantering, uppgifter om avfall inom kommunen samt en beskrivning av kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Avfallsplan för åren 2021 till 2030 för Lycksele kommun har tagits fram och fastställts under år 2020.

Avfallsplan för åren 2014 till 2020 togs fram genom samverkan gemensamt med kommunerna Dorotea, Malå, Norsjö, Storuman, Sorsele, Vilhelmina och Åsele.

Avfallsföreskrifterna beskriver de lokala bestämmelserna om hur avfallet ska hanteras och tas om hand. Till exempel

  • skyldighet att överämna hushållsavfall
  • sortering av hushållsavfall
  • emballering av hushållsavfall
  • anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
  • hämtnings- och transportvägar
  • hämtningsområde och hämtningsintervall

Uppdaterad den 3 januari 2021