Till huvudinnehåll

Faktura från oss

 

Faktura: Faktura avseende vatten-, avlopps- och avfallsavgifter till permanentboende och företag sänds allmänna ut en gång i kvartalet, juni, september och december). Men kan även skickas ut månadsvis.
Till fritidshusboende skickas fakturan ut en gång per år (april).
Från år 2023 kommer hela avgiften för slamtömning att ske efter att brunnet är tömt. Avgiften för slam kommer då inte att fördelas över hela året som tidigare.

E-faktura: Privatpersoner kan betala fakturan via e-faktura. Registreras via internetbanken. Fördelar med e-faktura är att OCR-, faktura- samt plus- och bankgironummer redan är registrerade. Fakturan kommer inte bort i posthanteringen. Du som kund behöver endast godkänna fakturan vid varje faktureringstillfälle. Man kan även välja att betala e-fakturan automatiskt på förfallodagen, vissa internetbanker har denna tjänst, prata med din bank. Man kan även kombinera e-faktura och autogiro.

Anmälan till internetbank; Man måste vara internetbankkund. Du som privatperson anmäler dig själv via din internetbank.

Autogiro: Du kan även betala via autogiro. Anmälan finns under täcke.

E-post: Vi kan även skicka fakturan via e-post. Då kommer fakturan som pdf till anmäld e-postadress.

E-faktura företag:  Till företag kan vi skicka Peppol BIS Billing 3. De uppgifter vi behöver är ert organisationsnummer, PEPPOL-id, GLN-kod samt eventuella referenser.

Plusgiro: 481 06 04-1

Bankgiro: 5100-0396

Utlandsbetalning: IBAN:SE44 9500 0099 6034 4810 6041, BIC:NDEASESS

Uppdaterad den 25 januari 2021