Till huvudinnehåll

Faktura från oss

 

Faktura: Faktura avseende vatten-, avlopp- och avfallsavgifter till permanentboende och företag sänds vanligtvis ut en gång i kvartalet (mars, juni, september och december). Men kan även skickas ut månadsvis.
Till fritidshusboende skickas fakturan ut en gång per år (april).

E-faktura: Privatpersoner kan betala fakturan via e-faktura. Registreras via internetbanken. Fördelar med e-faktura är att OCR-, faktura- samt plus- och bankgironummer redan är registrerade. Fakturan kommer inte bort i posthanteringen. Du som kund behöver endast godkänna fakturan vid varje faktureringstillfälle. Man kan även välja att betala e-fakturan automatiskt på förfallodagen, vissa internetbanker har denna tjänst, prata med din bank. Man kan även kombinera e-faktura och autogiro.

Anmälan till internetbank; Man måste vara internetbankkund. Du som privatperson anmäler dig själv via din internetbank.

Autogiro: Du kan även betala via autogiro. Anmälan finns under blanketter.

E-post: Vi kan även skicka fakturan via e-post. Då kommer fakturan som pdf till anmäld e-postadress.

E-faktura företag: Till företag kan vi skicka Peppol BIS Billing 3. De uppgifter vi behöver är ert organisationsnummer, PEPPOL-id, GLN-kod samt eventuell referens.

Plusgiro: 481 06 04-1

Bankgiro: 5100-0396

Utlandsbetalning: IBAN:SE44 9500 0099 6034 4810 6041, BIC:NDEASESS

Uppdaterad den 25 januari 2021