Till huvudinnehåll

Upphandling

Lycksele Avfall och Vatten AB ska vara en pålitlig och trovärdig aktör på den offentliga och privata marknaden.
Vi har ett ansvar gentemot våra kunder att nyttja våra ekonomiska resurser på bästa sätt samt driva utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kundernas taxepengar ska användas med förnuft.

Upphandlingens roll i den ekonomiska kedjan är att sänka LAVAB:s utgifter och kvalitetssäkra hela processen från behovsanalys till avtalsföljsamhet. 

Uppdaterad den 6 juli 2018