Till huvudinnehåll

Skola

För dig som vill arbeta med vatten och avlopp samt avfall, återvinning och nedskräpning i förskola och skola finns material med pedagogiska tips, spel, handledningar och information som du kan hämta kostnadsfritt på internet.

Cirkulär ekonomi

Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I kommuner och regioner har vi under lång tid arbetat för att förbättra vår resurshushållning – att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över. 

I en ny film beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop. En pedagogisk broschyr har också tagits fram med exempel på hur fyra olika kommuner – Stockholm, Växjö, Umeå och Gotland – bidrar till den cirkulära ekonomin i praktiken.

Vi stödjer

Natur och Miljöpärmen som delas ut gratis till grundskolans år 4-6.

Momenta-Flexbert som innebär gratis trafiksäkerhetsprodukter till alla barn i åldrarna 2-12 år.

Trafikkalendern som vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Att integrera trafik i olika ämnen ger eleverna förutsättningar att reflektera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar vår miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Sådana kunskaper ökar möjligheterna att kunna påverka sin egen och andras framtid. Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 mars 2023