Till huvudinnehåll

ICLD projekt - Homa Bay i Kenya

I vårt arbete med Agenda 2030 driver Lycksele kommun tillsammans med LAVAB ett demokratiprojekt i samarbete med våra motsvarigheter i Homa Bay County i Kenya. Målet är att vi ska planera för långsiktiga lösningar på god vatten- och avfallshantering i området. 

Elva svenska kommuner och regioner, däribland Lycksele, får dela på drygt 10,6 miljoner kronor för internationella demokratisamarbeten genom programmet Kommunala partnerskap. Projektet är finansierat av Sida men dett är ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati som fördelar pengarna. Projektet är treårigt. 

Stärker lokala demokratiarbetet
Samarbetsformen kommunala partnerskap innebär att parterna hittar en gemensam utmaning att arbeta kring. Samtidigt som ett kommunalt partnerskap stärker det lokala demokratiarbetet ger det möjlighet till erfarenhetsutbyte. Denna samarbetsform höjer kompetensen hos både medarbetare och förtroendevalda genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Så kan exempelvis Lycksele kommun genom sitt partnerskap med Homa Bay County utarbeta en allsidig plan för integrerad avfalls- och vattenhantering.

En viktig del för folkhälsan
Fungerande vatten- och avfallshantering är en viktig del för folkhälsan. I ett demokratiprojekt är det viktigt att ha fokus på övergripande frågor så som folkhälsa och jämställdhet för att nå ut till hela befolkningen och tillsammans skapa bättre förutsättningar. 

Vad händer i projektet?
Det viktiga utbytet sker via möten och delad erfarenhetsutbyte. Våra möten på respektive plats Lycksele - Homa bay har betytt oerhört mycket för projektets fortsättning mot målet.

En delegation från Lycksele åkte i början av november 2021 till Homa Bay i Kenya som ett första steg i att lära känna våra samarbetspartners samt lära känna och förstå landets och Homa Bays förutsättningar. Vidare ska ett arbetssätt finslipas och inriktningen för projektet ska spetsas till. Förhoppningsvis kommer en delegation från Homa Bay till Lycksele i maj 2022 och då år det vår tur att stå värdar.

Under juni 2022 fick vi stå värdar i Lycksele. En delegation med våra motsvarigheter från Homa Bay, Kenya kom på studiebesök. Ett gediget program hur vi hanterar avfall- och vatten i vår kommun presenterades och diskuterades under fyra dagar. 

Fortsättningen  
Fortsättningsvis planeras det för nya möten och workshops i Homa Bay County för vårt gemensamma projekt. I november 2022 åker en delegation med tjänstepersoner samt politiker från Lycksele till Homa Bay i Kenya för nya möjligheter och utmaningar. 

Uppdaterad den 2 november 2022