Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > Samarbete mellan Homa Bay, Kenya och Lycksele

Samarbete mellan Homa Bay, Kenya och Lycksele

Två internationella demokratiprojekt med fokus på hållbar vatten- och avfallshantering blir snart ett. Tre år har gått och till årsskiftet avslutas det första projektet vi har tillsammans med våra samarbetspartners i Homa Bay, Kenya. Homa Bay County har nu tagit fram två gedigna utkast på policys för hållbar vatten- och avfallshantering i regionen.

Det är en stor framgång, flera viktiga intressegrupper samt beslutsfattande politiker och tjänstepersoner har varit med i processen med att ta fram policys för hållbar vatten- och avfallshantering i regionen. Nu har de ett gemensamt mål i sikte. Klimatförändringar med negativ effekt måste stoppas, människors liv och hälsa står på spel.

Nu fortsätter vi tillsammans
Det precis påbörjade projektet ska visa på hållbara lösningar för vatten- och avfallssystem på lokal nivå, hur det kan fungera i praktiken. Två byar i Homa Bay County är utsedda till att bli så kallade pilotbyar. Byarna ligger på landsbygden och kriterier för att bli en pilotby var att de skulle ha ett hälsocenter och minst en skola.

Vi ser med spänning fram emot fortsättningen.

Bildtext: Ett system för avfallshantering börjar växa fram i Homa Bay. Här på bilden i nyheten ser vi en av många soptunnor som är utplacerade på strategiska platser. Dessa är dyra att ta fram så flera verksamheter och organisationer i området går in som sponsorer. Det finns numera möjlighet för befolkningen att se till att avfall inte hamnar på gatan och i vattendrag. Ett fungerande uppsamlingssystem är också på plats samt en avfallsanläggning som har kommit långt i fråga om säkerhet och hur man tar hand om avfallet som lämnas på ett bra sätt.

 

Mer information om projektet mellan Homa Bay och Lycksele

Uppdaterad den 6 december 2023