Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > Demokratiprojekt Homa Bay County i Kenya

Demokratiprojekt Homa Bay County i Kenya

Efter ett besök hos våra samarbetspartners i Homa Bay, Kenya är delegationen med tjänstepersoner och politiker från Lycksele kommun och Lavab tillbaka på hemmaplan, fulla med intryck.

Det pågår ett gediget arbete i Homa Bay County med att ta fram ett långsiktigt dokument för hur man ska hantera vatten och avfall på ett hållbart sätt i området. Men redan nu ser vi resultat tack vare vårt samarbete. Flera lösningar för hur skräp ska tas omhand på gator och marknader är på plats.

Vid den lokala marknaden finns det nu containers och avfallskärl för marknadens besökare och försäljare, vilket såklart minskar skräp i omgivningarna avsevärt. Kärl och containers töms var tredje vecka med en nyinköpt begagnad avfallsbil.

Homa Bay har dessutom gått med i ett nationellt UN Habitat program ”African Clean Cities” - ”Keep Homa Bay Clean” med stora informationsinsatser men också praktiska incitament för att städa upp i staden. En kampanj som kan liknas med ”Håll Sverige Rent” som startade upp här i Sverige på 80-talet av Naturvårdsverket och Returpack för att verka mot nedskräpning, pusha för återvinning och ökad miljömedvetenhet.

Det görs ett fantastiskt jobb av våra vänner och samarbetspartners i Homa Bay. Detta är bara början och vi ser fram emot fortsättningen.

Projektets mål
Projektets huvudmål är en friskare befolkning och att en vatten- och avfallsplan ska färdigställas under 2023. Homa Bay ligger vid Victoriasjön och är en av de fattigaste delarna av Kenya. I området dör idag allt för många en förtidig död av till exempel vattenrelaterade sjukdomar. Med projektet vill vi vara med och göra skillnad för befolkningen, höja dess levnadsstandard samt möjligheten att få leva ett friskare och längre liv.

Vi lever och verkar utifrån helt olika förutsättningar, trots detta, eller kanske tack vare så har vi mycket att lära av varandra och tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid! 

Projektet drivs av Lycksele kommun tillsammans med Lavab och våra motsvarigheter i Homa Bay, Kenya. Projektet är finansierat av Sida genom ICLD,  Swedish International Center for Local Democracy.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den 2 december 2022