Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > En delegation från Homa Bay, Kenya på besök

En delegation från Homa Bay, Kenya på besök

Nyligen hade vi besök av våra vänner och samarbetspartners från Homa Bay, Kenya. Tillsammans arbetar vi i ett demokratiprojekt genom ICLD, (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) med långsiktiga lösningar på god vatten- och avfallshantering.

God hantering av avfall, vatten och avlopp är med det viktigaste i ett hållbart samhälle och för en frisk befolkning. Med projektet vill vi vara med och göra skillnad för befolkningen i Homa Bay, höja dess levnadsstandard samt möjligheten att få leva ett friskare och längre liv. Men förutom dessa viktiga ämnen stod jämlikhet, delaktighet, ansvarsutkrävande och transparens i fokus under veckan, ICLD:s grundvärden och likaså projektets. Grundstenar i ett samhälle med välfungerande lokal demokrati.

Vi arbetar under helt olika förutsättningar, men frågorna är lika viktiga här i Sverige som i Kenya. Tillsammans lär vi oss av varandra och arbetar för en hållbar framtid!

Veckan bestod av möten och workshops samt flera studiebesök. Vi gav en inblick i vår verksamhet och hur vi arbetar med avfall, vatten och avlopp i Lycksele med guidade turer på vår återvinningscentral, vårt reningsverk samt vattenverk med mera. Möten och samtal arrangerades också för att skapa kännedom om vår historia och kulturarv. Vi fick en fin guidad tur genom Gammplatsen och Skogs- och Samemuseet av museiintendent Magnus Andersson samt ett samtal med Marita Stinnerbom, minoritetssamordnare i Lycksele kommun om hur det är att leva som same, ett urfolk i Sverige idag. Det här mötet hölls på den nya utsiktsplatsen ”Höjdpunkten” där lunchen lagades på muurikka över öppen eld.

För flera av deltagarna i delegationen från Homa Bay, som bestod av både tjänstepersoner och folkvalda politiker var det första gången i ett nordiskt land. Såklart var snön exotisk, och allt mycket annorlunda än hemma. Det är många intryck som ska bearbetas efter besöket för både ”team Homa Bay” och ”team Lycksele”.

Bilden till nyheten är tagen i Örträsk, utanför reningsverket, som var ett av veckans utflyktsmål. Sol och vackert väder hela veckan!

Bilder från några av veckans händelser 

Läs mer om projektet

Projekten drivs av Lycksele kommun i samverkan med Lycksele Avfall och Vatten tillsammans med våra samarbetspartners i Homa Bay, Kenya. Projekten är internationella demokratisamarbeten genom programmet Kommunala partnerskap och är finansierat av Sida genom ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati som fördelar pengarna.

Uppdaterad den 24 april 2023