Till huvudinnehåll

Styrelse

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige till och med ordinarie bolagsstämma 2023 och består av

Nilsson Michael  ordförande  
Roosqvist Sven vice ordförande  
Westman Jan-Åke ledamot  
Larsen Kent      ledamot  
Ölmebäck Ingrid ledamot  
Lund Morten ersättare  
Marcusson Mattias ersättare  
Aronsson Lisbeth   ersättare  
Bäcklund Lilly ersättare  
Israelsson Anton ersättare  
     
Sjögren Roland ombud  
Karlsson Stig-Lennart     ombud ersättare  
     
Svensson Johnny revisor  
Dafors Stefan revisor  
     
     
     
     

Uppdaterad den 24 juni 2021