Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > Rent vatten avgörande för ett hälsosamt liv

Rent vatten avgörande för ett hälsosamt liv

Det blir en nystart för demokratiprojektet mellan Lycksele kommun tillsammans med Lavab och Homa Bay County i Kenya. Tillsammans ska samarbetsparterna utarbeta en plan för avfalls- och vattenhantering i området Homa Bay vid Victoriasjön, i västra Afrika.

I slutet av oktober åker en delegation som består av förtroendevalda politiker och tjänstepersoner till Homa Bay i Kenya för att bygga upp ett långsiktigt samarbete och se de möjligheter och utmaningar som finns i området med fokus på hållbar avfalls- och vattenhantering. Frågor som Lavab såklart har ett stort engagemang och kunskap i.

Rent vatten är ingen självklarhet
Tillgång till rent vatten är ingen självklarhet på många platser i vår värld, däribland Homa Bay, som också är ett av de fattigaste områdena i Kenya.

- Jag har arbetat med vatten och avlopp i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv här i Lycksele, den här resan kommer bli intressant för både mig och bolaget. De olika förutsättningarna mellan länderna, till exempel klimatet, ekonomiska resurser, vattnets kvalitet och tillgång kommer kräva att vi tänker annorlunda, det blir en utmaning men också lärorikt. Om vi kan bidra med kunskap och tekniker för rening och vattenframställning vore det utmärkt. Rent vatten är helt avgörande för ett hälsosamt liv. Det blir till att tänka nytt och vara öppen för alla nya intryck, säger Michael Johansson, arbetsledare på Lycksele Avfall och Vatten AB (LAVAB).

Projektet stannade upp när pandemin slog till
Projektet var i startgroparna redan i januari 2020 då Lycksele kommun fick 2,5 miljoner kronor för internationella demokratisamarbeten genom programmet kommunala partnerskap. Projektet finansieras av Sida genom ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. På grund av pandemin avstannade processen i början av 2020 men nu nästan två år efter kan projektet starta upp igen. 

Läs mer om projektet i nyheten på kommunens hemsida.

Uppdaterad den 27 oktober 2021