Lycksele Avfall och Vatten AB


Återvinningsstationer

Förpackningar av olika materialslag

I kommunen finns 15 återvinningsstationer (ÅVS) avsedda för hushållen. Hushållen lämnar där sina utsorterade förpackningar av hård-/mjukplast, metall, papper, färgat/ofärgat glas och tidningar. 

Avfallet utgör en belastning för samhälle och natur och behöver begränsas. Lagar och regler för avfallshanteringen förändras succesivt i riktning mot ökad återvinning och återanvändning.

Syfte med insamling
Producentansvaret har tillkommit för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, där det som tidigare betraktades som avfall istället kommer till nytta i någon form av ny resurs. Med materialåtervinning och energiutvinning ska vi även lära oss att utnyttja olika material bättre och effektivare.

Ansvarig
Ansvarig för återvinningsstationerna är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI). Ägare till FTI är de fem materialbolagen Metallkretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning. I FTI:s och materialbolagens styrelser finns representanter från förpacknings- och tidningsindustrin, handeln och branschorganisationer.

Återvinningsstationerna enbart för hushållens förpackningar och tidningar
På återvinningsstationen lämnar hushållen sina rengjorda och sorterade förpackningar. Företag och verksamheter har antingen fastighetssnära insamling eller lämnar sina förpackningar på återvinningscentralen (ÅVC).

Synpunkter om städning eller tömning
Man kan lämna synpunkter om städning/tömning både via telefon, mail och hemsidan, se till höger under kontakt, samt även få svar på frågor om sortering av förpackningar och tidningar. 

Materialslag
Tidningar/returpapper, pappers-, plast, metall- och glasförpackningar är de materialslag som ska sorteras ut och lämnas på närmaste återvinningsstation. Se kolumnen till vänster, där finns information.

Placering av återvinningsstationerna i Lycksele kommun

LYCKSELE LANDSBYGD    LYCKSELE TÄTORT
Hedlunda Forsdala - Glastjärnsvägen (mitt emot Djurparken)
Knaften Villaryd - Villarydsvägen/Glasbergsvägen
Bratten Centrum - Magasinsgatan
Kattisavan Södermalm - Knaftvägen/Linnévägen
Kristineberg Södermalm - Prästbolsvägen/Tunnelgatan
Björksele Furuvik - Industrivägen/Anläggarvägen
Rusksele Hällan - Klippstigen/Bergsstigen
Örträsk, Västra Norrmalm - Envägen (ICA)
Örträsk, Östra   

Placering av återvinningsstationerna på återvinningscentral

Lycksele

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: FTI

Uppdaterad den 3 december 2020

Kontakt FTI


Frågor, synpunkter, anmäla behov av städning eller överfullt vid ÅVS

Ring servicetelefon, skicka mail eller gå in på www.ftiab.se

e-post info@ftiab.se

telefon 0200-88 03 11


Servicetelefonen är bemannad alla vardagar klockan 08.00-20.00 och helger/helgdagar klockan 10.00-16.00. Ett samtal dit är gratis.