Lycksele Avfall och Vatten AB


Blanketter

Här hittar du blanketter för nedladdning

Här hittar du blanketter för nedladdning

Autogiro
Autogiroblankett

Abonnemang
Ansökan/ändring av abonnemang vid permanent- eller fritidshus  

Beställning/köp
Anläggningsjord

Avfall
Avfall till deponi/ÅVC
Farligt gods/farligt avfall

Vatten och Avlopp
Anslutning/ändring av anslutning till vatten, avlopp, dagvatten

Uppdaterad den 10 juni 2021