Till huvudinnehåll

Nyheter i avfallshanteringen för fritidshus 2024

1 januari 2024 ändras avfallstaxan för dig med fritidshus i Lycksele kommun och du får möjligheten att sortera ut matavfallet från restavfallet.

Har du sedan tidigare abonnemanget gemensamt kärl ersätts detta med det nya abonnemanget gemensam plats och abonnemanget eget kärl med hämtning x antal veckor under året går över till eget kärl med hämtning året runt, de tidigare alternativen för hämtning av eget kärl utgår.

Önskar du ändra ditt abonnemang för avfallshämtning hör du av dig till vår kundtjänst. 

Abonnemanget Gemensam plats 2024

Detta är under uppbyggnad och öppnar upp 1 april 2024. Fram tills att systemet är igång med de nya behållarna för mat- samt restavfall kommer de gemensamma kärlen att stå kvar.

På de gemensamma platserna för mat- och restavfallsbehållare kommer det också finnas, i de flesta fall, möjlighet att återvinna förpackningar av papp, plast, metall, ofärgat och färgat glas samt tidningar och batterier. Det blir som en återvinningsstation (ÅVS) för alla, utökad med mat- samt restavfall för fritidshus.

Observera att i de flesta fall har de gemensamma platserna andra placeringar än tidigare gemensamma kärl. 

Som fritidshusägare blir du hänvisad att lämna ditt avfall på den gemensamma plats där du både kan lämna mat- samt restavfall samt återvinna dina förpackningar som du har närmast till. Men du är välkommen att lämna ditt mat- och restavfall på den plats som passar dig bäst. Se kartbilder för placeringar av mat- och restavfallsbehållare (kommer inom kort).

Registrering
För abonnemanget Gemensam plats måste du registrera dig på "mina sidor" och hos iLOQ. Se mer information nedan. Registrera dig i god tid innan du vill börja använda de nya avfallsbehållarna.

Taxa för Gemensam plats: grundavgift på 750 kronor per år samt en hämtningsavgift på 650 kronor per år. Totalt 1400 kronor per år.

Abonnemanget Eget kärl med tömning året om 2024

Taxa för Eget mat- och restavfallskärl med tömning var 14 dag året om: grundavgift på 750 kronor samt en hämtningsavgift på 800 kronor, utöver betalar du för vikten, 4.20 kronor per kilo för ditt restavfall och 2.10 kronor per kilo för ditt matavfall som du lägger i kärlet. Totalt 1550 kronor per år + viktavgiften för ditt mat- och restavfall.

Eget kärl ska placeras vid närmsta allmänna enskilda eller kommunala väg vid tömning.

Behållarna för mat- och restavfall är låsta med ett iLOQ-lås och enbart till för dig med abonnemanget gemensam plats. För att få tillgång måste du registrera dig.

Du kan registrera två licenser gratis, lägg då till två anläggningskontakter. Önskar du fler licenser kostar det 50 kronor per år.

  1. Du registrerar dig först under "mina sidor". Så här gör du
  2. Gå vidare till ”visa alla e-tjänster” och välj ”anläggningskontaktuppgifter”. Här väljer du din fritidshusanläggning som har abonnemanget gemensam plats.
  3. Lägg till kontakt. Fyll i namn, efternamn, mobilnummer. Välj roll: iLOQ lås fritidhusbehållare. Spara!
    Observera att vi skickar vidare telefonnummer och namn till iLOQ.

Här finns ett informationsblad hur du registrerar dig samt hur du låser upp mat- och restavfallsbehållarna

Har du ingen smart mobiltelefon eller behöver en extranyckel kan man köpa en iLOQ-nyckelbricka (Fob). Kostnad för en nyckelbricka ligger på 1500 kronor. Detta är en deposition som man får tillbaka om man säljer sitt fritidshus. Kontakta kundtjänst.

För att aktivera nyckelbrickan måste du registrera dig. Läs mer under rubriken "Registrera dig till iLOQ-låset för att få tillgång till mat- och restavfalsbehållarna"

För dig som använder Android, kontrollera att NFC är påslaget, det gör du i inställningar på din telefon.

  1. Öppna iLOQ S50-appen (iOS: tryck på lås­öppnings­knappen du ser i appen).
  2. Håll telefonens baksida (där NFC-antennen sitter) mot den grå iLOQ-knappen vid locket. Det plingar till, du ser en grön bock, luckan är upplåst.
  3. Vrid på den grå iLOQ-knappen och öppna sedan luckan.
  4. Stäng luckan efter att du har lämnat ditt avfall, tack.

 

NFC-antenn_hemsidan.jpg

 

Länk till användarhandbok för iLOQ S50-appen för iOS
Användarhandbok för iLOQ S50-appen för iOS : iLOQ Support

Länk till användarhandbok för Android och Huawei
Användarhandbok för iLOQ S50 för Android och Huawei : iLOQ Support

De gemensamma insamlingsplatserna för mat- och restavfall för fritidshus inklusive återvinning av förpackningar (ÅVS) kommer att finnas i följande byar: Björksele, Bratten, Bocksliden (ej på plats), Hedlunda (stängd tillsvidare), Husbondliden, Umgransele (ej på plats ännu, planerad plats kommer eventuellt att ändras), Knaften (ej på plats), Kristineberg, Rusksele, Vinliden, Vänjaurbäck, Örträsk / västra sidan.

Alla behållare ute i byarna är ännu inte nedgrävda.

Planerade platser för fritidshusbehållare för enbart mat- och restavfall: Blåvikssjön, Vindelgransele, Vormträsk, Forsholm, Lyckan, Gäddträsk, Åttonträsk, Tannträsk, Östra Örträsk, Vänjaurträsk.

Här finns inga behållare för återvinning av förpackningar, bara mat- och restavafall. Platserna är preliminära. Behållarna kommer att tas i bruk från och med 1 april 2024.

Från och med 1 januari gäller obligatorisk utsortering av matavfall även för dig som vistas i fritidshus. Påhållare och matavfallspåsar finns att hämta på de flesta av våra matbutiker i kommunen samt på våra återvinningscentraler.

Läs mer om matavfallsinsamling i Lycksele här.

Har man inte en godkänd kompost så ska man separera mat från restavfall. Om man inte sorterar ut sitt matavfall kommer vi att ta ut en felsorteringsavgift. 

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall (Förordning SFS 2022:1871). Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Utsorteringskravet omfattar även ätlig olja och flytande fett, men inte annat flytande bioavfall.

Uppdaterad den 19 februari 2024