Till huvudinnehåll

Avfallshämtning

På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller vid hämtning av hushållsavfallet. 

Hämtning av avfall 
Vi hämtar hushållsavfallet med sidlastare och baklastare. Avfallskärlet ska vara placerat vid hämtväg, på hämtdag, under tiden 05.00 till 22.00 om ej annat meddelats. Tänk även på att inte parkera bilar eller annat ivägen för hämtfordonet. 

Extra tömning av kärl
Om kärlet ej kunnat tömmas på ordinarie tur och en extra tömning behövs, så ska beställning av detta beställas av den som är fastighetsägare/kund och har abonnemang hos oss. Även extra tömning utöver abonnemang ska beställas av densamme.

Fastighetsägarens/kundens ansvar för avfallskärlet samt för det som läggs i kärlet

 • Kärlen ska vara placerad vid vägkanten så nära hämtningsfordonets väg som möjligt. Det är fastighetsägares/kunds ansvar att hålla framkomlig väg, det vill säga hårdgjord samt snöröjd och halkfri. Kärlet ska vara uppställt så att hämtningen underlättar, max 1 meter från hämtväg. Om så inte sker och arbetet därigenom försvåras kan avfallet lämnas. 

 • Underjordsbehållare, under vintern ska dessa vara avsopade och det ska vara skottat samt halkfritt runt om.
 • Allt avfall ska förpackas väl innan det läggs i kärlet. 

 • Aska kan lämnas på återvinningscentralen.
  Verksamhetsområde Myndighet kan ge råd om hantering av aska. 

 • Glödlampor, lågenergilampor och lysrör från en- och tvåfamiljshus lämnas på återvinningscentralen. 

 • Grovavfall, elektronikavfall och annat farligt avfall får inte läggas i kärlet för hushållsavfall. 

 • Förpackningar av plast, metall, glas, papper, well samt tidningar och kontorspapper ska sorteras ut och inte läggas i kärlet för hushållsavfall. 

 • Kärlets lock skall vara tillslutet. Vid överfylld kärl/behållare eller där avfallspåsar ligger spridda i avfallsrum eller närområde lämnas dessa. (Extra hämtning, se ovan) 

 • Rengöring/städning av avfallsrum och upplockning av avfall från golv eller markplan, ingår ej i hämtningspersonalens åtaganden, ej heller sortering av avfall. 

 • Kunden ska se till att hålla kärlet rent. Nedsmutsat kärl kan tas för rengöring efter att kontakt skett med fastighetsägaren som då debiteras. 

 • Fastighetsägare ska informera sina hyresgäster om var de kan lämna sitt grovavfall/farliga avfall.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 juli 2023