Lycksele Avfall och Vatten AB


Avfallshämtning

På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller vid hämtning av hushållsavfallet. 

Hämtning av avfall

Vi hämtar hushållsavfallet med sidlastare och baklastare. Avfallskärlet ska vara placerat vid hämtväg, på hämtdag, under tiden 05.00 till 22.00 om ej annat meddelats. Tänk även på att inte parkera bilar eller annat ivägen för hämtfordonet. 

Fastighetsägarens/kundens ansvar för avfallskärlet samt för det som läggs i kärlet

 • Kärlen ska vara placerade vid vägkant så nära hämtningsfordonets väg som möjligt. Det är fastighetsägares/kunds ansvar att hålla framkomlig väg, det vill säga hårdgjord samt snöröjd och halkfri. Kärlet ska vara uppställt så att hämtningen underlättas, max 1 meter från hämtväg. Om så inte sker och arbetet därigenom försvåras kan avfallet lämnas. 

 • Underjordsbehållare, under vintern ska dessa vara avsopade och det ska vara skottat samt halkfritt runt om.
 • Allt avfall ska förpackas väl innan det läggs i kärlet. 

 • Aska kan lämnas på återvinningscentralen.
  Verksamhetsområde Myndighet kan ge råd om hantering av aska. 

 • Glödlampor, lågenergilampor och lysrör från en- och tvåfamiljshus lämnas på återvinningscentralen. 

 • Grovavfall, elektronikavfall och annat farligt avfall får inte läggas i kärlet för hushållsavfall. 

 • Förpackningar av plast, metall, glas, papper, well samt tidningar och kontorspapper ska sorteras ut och inte läggas i kärlet för hushållsavfall. 

 • Kärlets lock skall vara tillslutet. Vid överfyllt kärl/behållare eller där avfallspåsar ligger spridda i avfallsrum eller närområde lämnas dessa. (Extra hämtning) 

 • Rengöring/städning av avfallsrum och upplockning av avfall från golv eller markplan, ingår ej i hämtningspersonalens åtaganden, ej heller sortering av avfall. 

 • Kunden ska se till att hålla kärlet rent. Nedsmutsat kärl kan tas för rengöring efter att kontakt skett med fastighetsägaren som då debiteras. 

 • Fastighetsägare ska informera sina hyresgäster om var de kan lämna sitt grovavfall/farliga avfall.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 3 maj 2022

Kontakt


Frågor om hämtning av hushållsavfall

Har ditt kärl ej blivit tömt? Har det spruckit? Vill du ändra kärlstorlek, avsluta eller påbörja abonnemang? Kontakta oss

Telefontid vardagar 09.00-12.00

Avfallstömning med sidolastare

Så här tömmer vi ditt tvådelade avfallskärl med vår nya avfallsbil, en sidolastare. Se filmen!