Lycksele Avfall och Vatten AB


Avfalls-hämtning

Brännbart hushålls-avfall som inte kan
återvinnas ska du lägga i en påse och lämna
i ett avfalls-kärl som din fastighet har.

Hushålls-avfall är till exempel kuvert,
mat-rester, blöjor och plåster.
Kommunens hämt-bilar hämtar avfallet på
en bestämd dag.

Om du äger en villa eller en annan fastighet
har du ansvar för följande saker.

 • Ställ ut avfalls-kärlet vid vägen
  senast klockan 5 på morgonen
  den dag som det ska tömmas.
 • Ställ avfalls-kärlet långt ut på
  väg-kanten så att hämt-bilen når att
  tömma den.
 • Se till att hämt-bilen kan komma fram
  till avfalls-kärlet, till exempel
  genom att skotta bort snö.
 • Se till att locket till avfalls-kärlet går
  att stänga och att inga avfalls-påsar
  ligger utanför kärlet.
 • Se till att hålla avfalls-kärlet och
  avfalls-rum rent.
Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 28 augusti 2018