Till huvudinnehåll

Placering av avfallskärl

Här beskriver och visar vi hur ditt avfallskärls ska stå placerat. Placeringsinstruktionerna gäller alla typer av kärl. 

Lycksele Avfall och Vatten har en sidolastande avfallsbil som bemannas av en renhållare i stället för två. Bilen tömmer kärl med en mekanisk tömningsarm. För att armen ska kunna ”greppa” kärlet ska det placeras med handtag och hjul in mot fastigheten. Fritt på sidorna, bakom och ovanför.

Står kärlet felplacerat och tömning inte kan genomföras blir kärlet tyvärr stående tills nästa gång. Det är viktigt att du följer instruktionerna.

Uppdaterad den 17 februari 2022