Lycksele Avfall och Vatten AB


När töms mitt avfallskärl?

Foto på ett avfallskärl

Här kan du som fastighetsägare fylla i din adress och se nästa tömningsdag för ditt avfallkärl och om du vill, hämta ett tömningsschema för din fastighet.
Schemat sträcker sig fram till kommande årsskifte

Observera att vid större helger och röda dagar ska man titta efter annonsering här på hemsidan samt/eller i Lycksele annonsblad. De ordinarie hämtdagarna kan tillfälligt vara ändrade vid dessa tidpunkter.

Fyll i din fastighets adress nedan

Gatu- eller byanamn, se din faktura från oss om du inte lyckas hitta din adress. Exempel: Hedlunda Elitv, Kri-berg Granv, Örträsk V, Örträsk Ö Storg, Vormsele Byav, Rusksele Vindelälvsv och så vidare

De gemensamma fritidshuskärlen hittar du genom att skriva byanamnet först sedan ett mellanslag och fritid, skriv till exempel Busjön fritid, Ajaur fritid.

Uppdaterad den 4 februari 2022