Lycksele Avfall och Vatten AB


Akuta problem

Problem i det allmänna vattenledningsnätet

Om du tillfälligt drabbas av missfärgat vatten, luft eller dåligt tryck i ledningarna kan det bero på en tillfällig driftstörning.

Om du har egen brunn är du själv ansvarig för vattnet och dess kvalitet. 

Kontakt vid problem med dricksvattnet i det allmänna vattenledningsnätet

Hyresvärden, om du bor i hyreshus

Bostadsrättsföreningen, om du bor i bostadsrätt

Lycksele Avfall och Vatten AB, om du bor i villa

 

Bekymmer i den enskilda avloppsanläggningen eller i det allmänna avloppsledningsnätet

Den enskilda avloppsanläggningen är du som ägare själv ansvarig för.
I den allmänna anläggningen är LAVAB ansvarig fram till servisventilen  

Stopp i avloppsledningen
Enskild, kontakta valfri firma för spolning, filmning.
Allmän avloppsledning, kontakta Lycksele Avfall och Vatten AB.

Slambrunn överfull
Kontakta Lycksele Avfall och Vatten AB

Uppdaterad den 15 juni 2020

Kontakt


Kundtjänst

Telefontid 09.00 till 12.00. Efter telefontidens stängning kan man under dagtid, vardagar, ringa 0950-166 00.

Kontakt AKUT

Under kvällar och helger, kontakta SOSAB

telefon SOSAB 0950-101 17