Till huvudinnehåll

Akuta problem

Problem i det allmänna vattenledningsnätet

Om du tillfälligt drabbas av missfärgat vatten, luft eller dåligt tryck i ledningarna kan det bero på en tillfällig driftstörning.

Om du har egen brunn är du själv ansvarig för vattnet och dess kvalitet. 

Kontakt vid problem med dricksvattnet i det allmänna vattenledningsnätet

Hyresvärden, om du bor i hyreshus

Bostadsrättsföreningen, om du bor i bostadsrätt

Lycksele Avfall och Vatten AB, om du bor i villa

 

Bekymmer i den enskilda avloppsanläggningen eller i det allmänna avloppsledningsnätet

Den enskilda avloppsanläggningen är du som ägare själv ansvarig för.
I den allmänna anläggningen är LAVAB ansvarig fram till servisventilen  

Stopp i avloppsledningen
Enskild, kontakta valfri firma för spolning, filmning.
Allmän avloppsledning, kontakta Lycksele Avfall och Vatten AB.

Slambrunn överfull
Kontakta Lycksele Avfall och Vatten AB

Uppdaterad den 15 juni 2020