Till huvudinnehåll

Översvämning i källare

Tecknad bild på man med vatten till knäna pratande i telefon

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från LAVAB uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av.

Lycksele Avfall och Vatten AB lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Vi lämnar under länkarna till vänster information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om de förebyggande åtgärder man kan sätta in för att öka skyddet mot översvämning. Vi ger också råd om hur den som drabbas bör agera vid en översvämning. 

Fotograf: Illustrationer - Svenskt Vatten på samtliga sidor om källaröversvämning

Uppdaterad den 13 juni 2018