Till huvudinnehåll

Anslutning vatten och avlopp

Anslutningsavgiften är en engångsavgift vid nybyggnation, installationsändring eller utbyggnad som fastighetsägaren betalar när fastigheten ansluts eller har anslutits (vid utbyggnad) till det kommunala ledningsnätet,

Avgiften består av följande delar:

Grundavgift: Kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar.

Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastigheter börjar.

Tomtyteavgift: Bidra till att täcka kostnader för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens område.

Lägenhetsavgift: Med lägenhet avses enskilda och med egen ingång från det fria eller från trapphuset eller korridor försedda utrymmen bestående av ett eller flera rum. Villa överstigande 150 kvadratmeter (m²) debiteras för ytterligare lägenhetsavgift. Lägenhet med tillhörande kök eller kokmöjligheter och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten. För fastigheter som används till någon form av verksamhet räknas varje påbörjad 150 kvadratmeter (m²) bruttoarea (BTA) som en lägenhet/byggnadsenhet, så räknas även biutrymmen (källare/vind) i till exempel hyreshus.

Nedan följer ett exempel på hur stor anläggningsavgiften blir för en "normalvilla" som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten.

 

Vad kostar en nyanslutning av vatten och avlopp till fastigheten år 2024?

Exempel: Ett enfamiljshus på 190 kvadratmeter inklusive garage samt en tomtyta på 1 000 kvadratmeter.

Servis vatten  11 542 kr  
Servis avlopp  11 542 kr  
Servis dag-/dränering 11 542 kr  
Grundavgift 27 699 kr  
Tomtyta (14,14 kr/kvadratmeter)       15 830 kr   (15,83 x 1 000 m²)
Lägenhet 37 812 kr   (2 lgh x 18 906 kr)
Totalt 115 967 kr  

Lägenhetsavgiften beräknas per påbörjad 150 kvadratmeter bruttoarea. Läs mera även under paragraf tre, lägenhet, i vatten- och avloppsstaxan. 

Vid nyanslutning, installationsändring samt om- och tillbyggnad ska man alltid skicka in en ansökan. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 januari 2024