Till huvudinnehåll

Ansluta till och bruka kommunalt vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

För oss på LAVAB är det viktigt att kunna erbjuda ett dricksvatten av hög kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön när vi lämnar ifrån oss ett dag- och avloppsvatten som naturen tål. Allt detta får du till en kostnad som är låg sett till riksgenomsnittet i Sverige. 

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter via till exempel dagvattendammar.

Taxeutveckling under tio år

En bra länk för att jämföra utvecklingen för de kommunala taxorna hittar du på sidan "Avgiftsundersökningen Nils Holgersson"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där ser man Lyckseles, som landets, utveckling. Det är Hyresgästföreningen, fastighetsägarföreningen med flera som tagit fram jämförelsen.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 juli 2018