Till huvudinnehåll

Fettjakt, 2019-2020

Foto på avloppsrör där fett fastnat

Lycksele Avfall och Vatten AB genomför under 2019 och 2020 ett projekt som avser att minska fettet i avloppsledningarna. Ett led i detta är att vi delar ut miljötrattar och ett annat är att undersöka status på fettavskiljare.

Under veckan går det ut ett brev samt en inventeringsblankett till fastighetsägare i Lycksele kommun som har verksamheter i sina fastigheter som kan behöva fettavskiljare.

Exempel på verksamheter som kan behöva fettavskiljare är: Bageri, Café, Catering, Pizzeria,  Charkuteri,  Produktionskök, Gatukök, Grill, Restaurang, Hamburgerbar, Rökeri, Konditori, Slakteri, Livsmedelsindustri, Livsmedelsbutik, Storkök, Mottagningskök, Personalmatsal och så vidare.

Bakgrund
Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär och vi har stora problem med igensättningar i avloppsledningar på grund av fettutsläpp bland annat från restauranger, storkök och bagerier, men även från vanliga hushåll.

När avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet stelnar fettet och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom igen rören. I olyckliga fall kan ett stopp leda till översvämning av avloppsvatten i källarutrymmen eller utsläpp av orenat avloppsvatten till vattendrag.

Enligt kommunens ABVA19 (Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten och avloppsanläggningar) får fastighetsägare inte tillföra avloppet fett eller föremål som kan orsaka stopp, avlagringar i ledningsnätet.

Uppdaterad den 18 september 2019