Till huvudinnehåll

Trädgårdsavfall

Ficka för trädgårdsavfall

Då ni sorterar ert trädgårdsafall innan ni kommer till återvinningscentralen blir det lättare att lämna fraktionerna på avsedd plats. Vad gör man med invasiva växter?

Innan ni kommer med ert trädgårdsavfall till återvinningscentralen, sortera de olika fraktionerna. Töm sedan ur säckarna eller släpvagnen på avsedd plats. Sorteringen är viktig för de olika fraktionerna bearbetas på olika sätt när de tas från fickorna för vidare användning.

Säckarna återanvänder ni själva eller kastar dem i den brännbara containern.

I fickan för trädgårdsavfall lämnar man gräsklipp, löv, fallfrukt. Jord respektive grenar och kvistar lägger man på skyltad avsedd plats.

I länken till höger finns information om invasiva växter. 

Lupiner till exempel
När man tar bort dessa växter från sin trädgård till exempel ska man inte lägga växten i komposten eller i trädgårdsavfall på ÅVC:n. Lägg växten i säck och transportera till ÅVC och lägg säcken med innehåll i containern för brännbart. Då minskar risken att de sprider sig mera ute i naturen.

Uppdaterad den 5 augusti 2019