Lycksele Avfall och Vatten AB


Trädgårdsavfall

Tecknad bild på grenar och löv

Du kan lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen. Däremot kan du inte lämna träd, rötter och stora grenar. 

Dela upp materialet redan hemma, då kvistar läggs på en plats och löv, gräsklipp, fallen frukt med mera läggs på annan plats. Separata fickor.

Om man fraktar materialet i säckar tömmer man säcken på anvisad plats, tar säcken åter hem eller kastar den i brännbart. Hushållen kan lämna mindre mängder trädgårdsavfall (personbilsläp) fritt på återvinningscentralen.

Som trädgårdsavfall räknas;

  • Gräsklipp, löv
  • Bark
  • Sågspån - mindre mängder
  • Kvistar, grenar - små 

Vad händer sedan?

Trädgårdsavfall som lämnas på återvinningscentralen går till kompost eller flisas och blir biobränsle.

NEJ TACK till

  • Säckar (Brännbart - plast, papp eller "miljösäckar")
  • Stubbar, stockar (kontakta personalen)
  • Invasiva växter! Dessa ska förpackas i genomskinliga plastpåsar och lämnas som brännbart avfall.

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: LAVAB, illustration A Söderlund

Uppdaterad den 17 maj 2022