Till huvudinnehåll

Källsortering

Att källsortera innebär att du sorterar ut allt det som inte får kastas i den vanliga avfallspåsen. Det gör att du minskar din klimatpåverkan genom de energivinster som görs när material återvinns och att det inte sprids giftiga och miljöfarliga ämnen när el-avfall och farligt avfall slängs på fel ställe.

Allt skräp har en gång varit en vara och det vi köper blir någon gång avfall. Problemet är vårt ständigt växande avfallsberg. Du kan se till att det skapas så lite avfall som möjligt genom att bli en medveten konsument: Behöver jag verkligen en viss vara? Kan jag köpa begagnat? Om du verkligen vill ha en vara, se då till att den är hållbar, både mode- och kvalitetsmässigt.

Återanvänd i första hand
När du vill göra dig av med en sak, fundera på om det är för bra för att slängas, kanske är det något någon annan skulle kunna vilja ha? Att återanvända är alltid det bästa miljöalternativet när du vill bli av med ditt avfall. Ska du köpa något nytt, kolla upp om det går att köpa begagnat.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 september 2019