Till huvudinnehåll

Sortera ditt avfall

Här kan du läsa om hur du ska sortera
ditt avfall och vart du kan lämna det.

Förpackningar och tidningar
Förpackningar och tidningar ska du
sortera efter det material de består av.
I Lycksele finns flera återvinnings-stationer
med särskilda containrar för förpackningar av
papper, plast, metall och glas.
Tidningar och retur-papper ska också
lämnas i en särskild container.

Grov-avfall och farligt avfall
Avfall som är för stort eller tungt för att
lämnas i avfalls-kärlet och
avfall som innehåller farliga ämnen ska du
lämna på en återvinnings-central.
Återvinnings-centraler finns i Lycksele,
Kristineberg och Örträsk.

Exempel på grov-avfall och farligt avfall är

  • rengörings-medel, målar-färg och olja
  • elektriska apparater
  • lysrör och lågenergi-lampor
  • metall-skrot, till exempel
    cyklar och gräs-klippare
  • möbler, till exempel soffor och skåp

På återvinnings-centralerna finns skyltar som
visar var du ska lägga olika material.
Det finns också personal som du kan fråga om
du är osäker.

Batterier
Batterier kan du lämna på återvinnings-central.
Om du inte kan ta loss batteriet från en
apparat kan du lämna in hela apparaten.
Små batterier kan du lämna i
batteriholkar på återvinnings-stationer.

Mediciner
Mediciner som du inte använt ska du
lämna till ett apotek.

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 28 augusti 2018